לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467603
‫ סימן מכון: ‬   F 22967
  F 22971
‫ מספר כ"י: ‬   1120
  1121
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ ספר עץ חיים למהרח["ו]. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים, תקט"ו-תקי"ו. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, תקט"ו-תקט"ז ‬
  ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ שצא ד’ ;  20 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בעריכת ר’ מאיר פופרש. עם הגהות הרמ"ז (ר’ משה זכות), צמח (ר’ יעקב צמח), "אמ"ן" (=ר’ אברהם מירנדה), ו"א"מ" (=ר’ מאיר פופרש) בתוך הטקסט, ועם הקדמות ר’ חיים ויטל ור’ מאיר פופרש. ‬
  ‫ עם הגהות במקומות אחדים מאת "החיד"א" בכתיבת ידו, רובם בכרך א. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 120-121. ‬
  ‫ אוטוגרף: אזולאי, חיים יוסף דוד. ‬
  ‫ בעלים: בראש כרך א" "שלמה מוסאיוב" ; בסוף כרך ב: "חנני ה’ לי זה הס’ עץ חיים. שלמה מוסאיוב". חותמות רבות של ד"ר שלמה מוסיוף. ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב כללי מצויין, מלבד תחילת כרך א. כרוך בכריכת עור מזרחית אדומה, מקושטת בזהב, עם הטבעת שמו של "ע"ה שלמה מוסאיוב הי"ו". רק לתקן 5 דפים ראשונים של כרך א, להסיר מדבקות ולהוסיף מספר. להזהר לא לפגוע בשוליים. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ קולופון (דף ז ע"ב): "ותהי התחלתו יום ב’ ט’ ימים לחדש סיון שנת תקט"ו לפ,ק פה ירושלים... ע"י... יוסף אדרעי [חתימה מסולסלת]" ‬
  ‫ קולופון (שצא ע"ב): "ותהי השלמתו יום ו’ כ"ו יום לחדש חשון שנת תיק"ו לפ"ק פה ירושלים... ע"י הצעיר ע"ה בחוד יהוסף אדרעי ס"ט [חתימה מסולסלת]" ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [כרך א]. שערים א-לא. תקט"ו. רמ ד’. בדפים קד ע"ב, קה ע"א, קז ע"א: הערות שוליים אוטוגרפיות חתומות מאת החיד"א. הערות נוספות רבות בכתב ידו אינן חתומות ‬
  ‫ [כרך ב]. שערים לב-נ. תקט"ז. רמא-שצא ד’. הערות שוליים מעטות ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נפטר 1662, עורך
  ‫  זכות, משה בן מרדכי, 1620?-1697
  ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667
  ‫  מירנדה, אברהם
  ‫  אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ עץ חיים ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ דרך עץ חיים. ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 941 îåñéåó 351 Moussaieff 149 Moussaieff 153
Electronic Location  
 
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record