לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467602
‫ סימן מכון: ‬   F 22968
  F 22969
  F 22970
‫ מספר כ"י: ‬   1117
  1118
  1119
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ דרך עץ חיים. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ז-י"ח ‬
  ‫ ירושלים, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 3 כר’ ([203], [178], [210] ד’) ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בעריכת מאיר פופרש. ‬
  ‫ עם הגהות "צמח" בתוך הטקסט. ‬
  ‫ עם הגהות "שלום" שרעבי מזרחי בשוליים, בכתיבת ידו. הערות רבות (בעיקר הארוכות שבהם) פותחות ב"שלום", חלק מהאחרות פותחות ב"א"ש" [=אמר שלום], אך חלק אינן חתומות. רוב הערות אלה נדפסו ב’עץ חיים’ הנדפס בשלוניקי, תר"ה, אך לא כולם. ‬
  ‫ על החבור ראה י’ אביבי, בנין אריאל, עמ’ סח-ע. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 117-119. ‬
  ‫ בעלים: ציוני בעלים בכ"י 117 דף 2א, ובכ"י 119 דף 1א: "שלום מזרחי שרעבי ה"י" ; בכ"י 117 דף 2 א, בכ"י 118 בדף קצד ע"א: "שלמה מוסה" או "שלמה מוסא". בדף הביטנה של כ"י " :117קנין כספי שלמה מוסה". ‬
  ‫ פליאוגרפיה: הקדמות הרח"ו ור’ מאיר פופרש, ודפים אחדים בשלשת הכרכים נכתבו בכתיבות אשכנזיות אחרות. ‬
  ‫ מוצא: שרעבי, שלום מזרחי (בעלים). ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: שלשת הכרכים כרוכים בכריכות מזרחיות אדומות אחידות. כרך :1 צריך שיקום של לפחות 14 דפים ראשונים + מקומות בהם יש פגיעת עש בשוליים הפנימיים + תפירה. בכרך 2 צריך מעטתפירה ושיקום. כנ"ל בכרך 3. בכולם להוסיף נייר ביטנה. ‬
  ‫ אוטוגרף: שרעבי, שלום מזרחי. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [כרך א]. כ"י 117. שערים א-יז. [8], ב-ט, ט-סא, [1], סב-קצג ד’ [=203 ד’]. הדף בין דף סא וסב, השלמה בכתב ידו של יוסף דרעי. בשוליים: הערות נוסח אחדות בכתב אשכנזי. הערות אוטוגרפיות רבות של ר’ שלום מזרחי שרעבי. [8] דפים ראשונים, בכתיבות אשכנזיות אחרות, ‬
  ‫ מכילים את ההקדמות. בראש דף ב: שלום מזרחי שרעבי" בכתיבה מרובעת ; שלמה מוסה". הדפים הראשונים נפגעו מרטיבות והדיו נמחק בחלקים רבים ‬
  ‫ [כרך ב]. כ"י 118. שערים יז (רק הסוף)-לד. קצד-רסט, רסט-שמח, ב-כג ד’ [=178 ד’]. שני הדפים המסומנים רסט הושלמו בכתב ידו של יוסף דרעי. בשוליים: הערות נוסח אחדות בכתב אשכנזי. הערות אוטוגרפיות רבות של ר’ שלום מזרחי שרעבי לעתים בשתי כתיבות אוטוגרפיות קצת ‬
  ‫ שונות, כולל כתיבתו המאוחרת יותר (ראה למשל בדפים רכ ע"ב ורכה ע"ב). הערת הרש"ש בדף שיד ע"א בכתב יד של מגיה הנוסח האשכנזי ופותחת "שלום"! דפים שמז ע"ב-שמח בכתיבה אחרת (הוספה מאוחרת יותר) ‬
  ‫ [כרך ג]. כ"י 119. [3], ד-רט, [1] ד’ [=210 ד’]. שערים לה-נ (שער לה מסומן לו!). [3] דפים ראשונים הושלמו בכ"י מזרחי [של ר’ יוסף דרעי], ובראש דפים אלה חתימת ר’ "שלום מזרחי שרעבי ה"י". בשוליים: הערות נוסח אחדות בכתב אשכנזי. הערות אוטוגרפיות רבות של ‬
  ‫ ר’ שלום מזרחי שרעבי (ראה במיוד: דפים כ2, כז1, כט1). בעמוד האחרון: תפלה על לימוד הקבלה, כנראה בכתבו של מעיר הערות הנוסח ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
  ‫  קבלה -- 1660-
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נפטר 1662, עורך
  ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667, מעיר
  ‫  שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777, מעיר
  ‫  דרעי, יוסף, סופר
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ תפלה על לימוד הקבלה ‬
  ‫ עץ חיים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 051-251 מוסיוף 150-152
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ כתיבה אשכנזית ומעט כתיבה מזרחית ‬
Electronic Location  
 
 
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record