לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467599
‫ סימן מכון: ‬   F 22952
‫ מספר כ"י: ‬   1055
‫ כותר: ‬   ‫ קבץ בקבלה : נבואת הילד ביאור קמיע הרמב"ן וס’ שעור קומה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [5], קיא-קיט, קכד-קלא ד’ ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הכותר, בכתב ידו של ר’ שלמה מוסיוף, על הכריכה הישנה. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 55. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות ספרדיות (מזרחיות) שונות. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: סימני מים שונים, וביניהם: מאזניים וגביע על בסיס (לא מצאנו). ‬
  ‫ מצב ספר: די מתפרק. לתפור וכרוך. בד ונייר שיש. נמסר לכריכה ב-02/4/25. חזר ב-02/6/5 אחרי שיקום וכריכה. ‬
  ‫ כותר התחל: נבואת הילד מבשרת עתים. ‬
  ‫ כותר התחל: הנבואה הראשונה כוונתה כך הוא. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1-:5 לקוטים בקבלה. כולל: תקונים, תפלות, רשימות מלאכים, ומלאכים הממונים על כוכבי הלכת. דפים [4-5] בכתיבות שונות לחלוטין, ואינם שייכים אחד לשני ‬
  ‫ [2]. דפים 6-8 (ספירה מקורית: קיא-קיג): פרוש נבואת הילד. הכותר: "נבואת הילד מבשרת עתים". הפרוש שונה מפרושיהם של אברהם בן אליעזר הלוי ומנחם די לונזנו. פרוש המלים מתבסס על הלשון הערבית. פותח: "הנבואה הראשונה כוונתה כך הוא" ‬
  ‫ [3]. דפים 8-14 (ספירה מקורות קיג-קיט): לקוטים בקבלה כולל קמעות, שאלות חלום ותפלות. בין השאר: " ביאור קמע של הרב הגדול הרמב"ן ז"ל" (10א), "תפלה לר’ יצחק מר חיים זצו"ל, על ענין שימור הקמע של הרמב"ן זצו"ל" (10ב), "משם הרב זללה"ה [הארי"]" (14א) ‬
  ‫ [4]. דפים 15-22 (ספירה מקורית: קכד-קלא). בראשו: "זה נעתק מספר ישן מדבר בשיעור קומה ונז’ בח"ב שלה ה זלה"ה דף ב’". זה ה"קטע לא ידוע מספר תש"ק" שפרסם ש’ מופסיק, ב-קבלה ב (תשכ"ז), עמ’ 169-188, לפי כ"י פריס 797, עם שינוי נוסח מכ"י מהלמן 150 ‬
  ‫ וכ"י זה. בארמית ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1300-1500
  ‫  קבלה -- 1500-1660
   Astrology -- Religious aspects -- Judaism
   Angels -- Judaism
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  לוריא, יצחק 1534-1572
  ‫  משה בן נחמן, 1194-1270
  ‫  מור חיים, יצחק בן שמואל
  ‫  יוסף, משושן הבירה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  תפלות. תפלות שונות
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש נבואת הילד ‬
  ‫ לקוטים בקבלה ‬
  ‫ תשק ‬
  ‫ ספר חשק ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 431 מוסיוף 134
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ ספרדית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record