לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467598
‫ סימן מכון: ‬   F 22865
‫ מספר כ"י: ‬   1115
‫ כותר: ‬   ‫ ספר הכונות מקבלת האר"י. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ איטליה, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ צה [צ"ל צד] ד’ ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מאת תלמידי האר"י בעריכת הרמ"ע מפאנו. ‬
  ‫ בין השאר מאת יהודה רומנו (דפים י-יד), חיים ויטל, ישראל סרוק ואחרים. ‬
  ‫ על עריכה זו של ’ספר הכוונות’ ועל עריכות אחרות, ראה בפרוטרוט: י’ אביבי, בקטלוג ’אהל ש"ם’ (ספרית מוסיוף) עמ’ 122-125. ‬
  ‫ בדפים 90א-94ב קטעים נוספים מתלמידי האר"י. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 115. ‬
  ‫ מצב טוב. כמה כתמים ופגיעות עש, כמעט רק בשוליים. חור בראש דף א (חסרות מילים אחדות). כריכת קרטון מקורית. רק להוריד מדבקות + מספר. ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י ציוני בעלים מ- 1723 Nov. " :29ברשות מעלת החוקר הבאתיו לביתי כנראה בבית החכם א"ל" (לפני דף 1א); "אלחנן דוד קרמי" ו"אליקים סנגויניטי" (1א מחוקים בקו); ו"יוסף ארוואץ" (1א). ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500‏-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  רומנו, יהודה, (תלמיד האר"י)
  ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
  ‫  סרוק, ישראל
  ‫  לוריא, יצחק 1534-1572, (ממנו)
  ‫  מנחם עזריה, מפאנו, 1548-1620, עורך
  ‫  סנגויניטי, אליקים, בעלים קודמים
  ‫  א"ל, בעלים קודמים
  ‫  ארוץ, יוסף בן משה, בעלים קודמים
  ‫  קרמי, אלחנן דוד, בעלים קודמים
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ספר הכונות ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 830 מוסיוף 038
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record