לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467597
‫ סימן מכון: ‬   F 22851
‫ מספר כ"י: ‬   1054
‫ כותר: ‬   ‫ ספר המשיב : סודות התכונה על דרך הקבלה / מאת מחבר ספר המשיב. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ סוף מאה י"ט. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח,סוף מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], סט ד’ ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מכיל רק חלקים מהספר. ‬
  ‫ בדף [1] שורות מחוקות שלא נתנות לקריאה. ‬
  ‫ על החבור ראה: ג’ שלום, ספונות יא (תשל"א-תשל"ח) עמ’ עד. ‬
  ‫ שני קטעים מחבור זה נדפסו שם עמ’ קי-קיב על פי כ"י מוסיוף 5 (כ"י בר-אילן 1141). ‬
  ‫ ראה: גם מ’ אידל, ספונות יז (תשמ"ג), עמ’ 186 ואילך. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 54. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כל כתב היד על נייר מכונה מאוחר שעליו מודפסות משבצות. דפים א-ג בכתיבה אחת, דפים ד-מב ע"א בכתיבה שונה (מאד קטנה); דפים מב ע"ב-סוף בהרבה כתיבות שונות. ‬
  ‫ מצב ספר: קצת מתפרק, צריך לתפור ולכרוך. בד ונייר שיש. נמסר לכריכה ב-02/4/25 (לולנטין). חזר עם כריכה ותפירה כנדרש ב-02/5/8. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ סודות התכונה על דרך הקבלה ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 420 מוסיוף 024
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחיות שונות ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record