לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467594
‫ סימן מכון: ‬   F 22965
‫ מספר כ"י: ‬   1106
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ ספר עולת תמיד / כל הכתוב כאן נעתק מכתיבת יד כה"ר חיים [ויטל] זלה"ה עצמו... ולכל עשיתי הגהה פעה"ק ירושלים... יעקב צמח חיים... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים, תק"ך. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ירושלים, תק"ך ‬
  ‫ ירושלים, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ צה, [1] ד’ ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כוונות התפלה מכתיבתו השלישית של ר’ חיים ויטל, בעריכתו של ר’ יעקב צמח. על חיבור זה, ראה י’ אביבי, בנין אריאל עמ’ סב-סג; צט-קז. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 106. ‬
  ‫ בעלים: בראש כה"י ובסופו: "שלמה מוסאיוב". ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: כ"י במצב מעולה. כרוך בכריכת עור מיזרחית אדומה, שעליה הוטבע: "עה שלמה מוסאיוב ס"ט". רק להוריד מדבקות + מספר. נמסר 02/12/22 חזר ב 03/4/3. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ בראשו כותב המעתיק: "ותהי התחלתו יום א’ כ"א ימים לחדש מנחם שנת התק"ך ליצירה פעה"ק ירושלים תובב"א ע"י... הצעיר יוסף אדרעי ס"ט" ‬
  ‫ קולופון בע’ האחרון: "ותהי השלמתו יום ו’ עשרה ימים לחדש אלול שנת התק"ך ליצירה פעה"ק ירושלים תובב"א ע"י... יהוסף אדרעי ס"ט" (חתימה מסולסלת" ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667, עורך
  ‫  דרעי, יוסף, (מעתיק)
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ עולת תמיד ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 741 מוסיוף 147
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record