לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467588
‫ סימן מכון: ‬   F 22999
‫ מספר כ"י: ‬   1103
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ זה ספר קהלת יעקב. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מכנאסא, תפ"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מכנאס, תפ"ז ‬
  ‫ מרוקו, תפ"ז ‬
  ‫ מרוקו, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ קח ד’ ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הנוסח כמו בכ"י מינכן 469. וראה ג’ שלום: ’לתולדות המקובל ר’ יעקב צמח’, בתוך ’קרית ספר’ כו (תש"ט), עמ’ 189-194, וראה גם י’ אביבי, בתוך ’המעין’, יח (תשל"ח), גליון ד עמ’ 75. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 103. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: כתוב בקונטרסים בעלי 8 או 6 דפים. דפים סב ו-סז רפוים ולא במקומם. דפים צח-קח פגומים מאד, עם חסרון בטקסט. הקונטרס האחרון אינו כרוך כסדרו. ‬
  ‫ מצב ספר: עד דף צ, מצב טוב. להחזיר דפים סב ו-סז למקומם. דפים צח-קח פגומים מאד. לשקם במכונה ולסדר את הקונטרס האחרון. כריכת קרטון מאוחרת פשוטה. לכרוך גב עור ופשתן. נמסר לכריכה 02/12/9 חזר ב 03/4/3 כרוך בבד חום וגב עור. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ קולופון: "ע"ה הצעיר ע"ה אפרים אצבאן ס"ט בי’ לאדר שנת כ’ס’א’ו’ת’ לבית דוד [תפ"ז] לפ"ק פה מכנאסא יע"ה" ‬
‫ נושא: ‬   ‫  קבלה -- 1500-1660
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  צמח, יעקב בן חיים, 1570?-1667, עורך
  ‫  אצבאן, אפרים, (מעתיק)
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 281 מוסיוף 182
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מערבית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record