לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467579
‫ סימן מכון: ‬   F 22942
‫ מספר כ"י: ‬   1043
‫ מחבר: ‬   ‫  פרץ בן יצחק הכהן
‫ כותר תקני: ‬   ‫ מערכת האלהות ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [מאה ט"ז?] ‬
‫ מקום: ‬   ‫ אזור הים התיכון, מאה ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [56] ד’ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בלתי שלם. רק מאמצע מערכת שמות המדות עד אמצע מערכת ההריסה. ‬
  ‫ הטקסט בחלונות מעוייל: "מערכת" ומסביבו פירוש יהודה חיט. ‬
  ‫ בראש כתב היד, הערת שוליים של ר’ שלמה מוסיוף: "ס’ מערכת האלקות מדף עא עם פי’ החייט קע[?]". ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 43. ‬
‫ בעלים: ‬   ‫ בדף 20א בשוליים ציוני בעלים: "יצחק בכמוהר"ר [...?] חסון" "שלמה בכמוהר"ר [ניסן?] חנוך [?]" ‬
‫ כתיבה ‬   ‫ ספרדית ‬
‫ פליאוגרפי ‬   ‫ סימן המים העקרי דומה, ואולי זהה, ל-Briquet 553 (מאמצע המאה ה-16 ‬
‫ מוזכר: ‬   ‫ חיט, יהודה בן יעקב פרוש מערכת האלהות ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש מערכת האלהות ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 321 מוסיוף 123
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record