לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467509
‫ סימן מכון: ‬   F 22955
‫ מספר כ"י: ‬   1036
‫ מחבר: ‬   ‫  יעקב בן יעקב, הכהן
‫ כותר: ‬   ‫ פירוש האותיות (ודמות אות?) ע"ד הקבלה / הנני יעקב הכהן בן יעקב הכהן באתי להביא ממסורת הברית לבחירי רצתה נפשי ר’ מרדכי קמחי, ועשיתי כלל אחד על צורת האותיות אשר היא חכמה מפוארת ושכל טוב ליודעים למצוא דברי חפץ וחן... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה ט"ו. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ איטליה, מאה ט"ו ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [1], [18] דף (ספירה מקורית: [1], רנט, [1], רסט-רעה ד’) ;  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בדף הראשון ([1]) באותיות קורסיביות: פי’ האותיות האלפא ביתא . בכתיבה אחרת: סוד צורות האותיות של האלפא ביתא ע"ד הנסתר. גם חתימה של שלמה מוסיוף. נראה שהכותר בראש כתב היד (דף רנט) הוא בכתיבה מזרחית מאוחרת. ‬
  ‫ פורסם מכתבי יד אחרים ע"י ג’ שלום, ב’מדעי היהדות’ ב’, עמ’ 201 ואילך, וראה גם שם, עמ’ 171-172 ובע’ 197, בו הוא מזכיר כ"י מוסיוף 22 (עכשיו בר-אילן 1039). ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 36. ‬
  ‫ בעלים: בדף 1א חתימת הבעלים: "שלמה מוסא". ‬
  ‫ מוצא: מוסיוף, שלמה בן יעקב (בעלים). ‬
  ‫ מצב ספר: מצב כללי די טוב. קצת פגיעת עש. זקוק לשיקום וכריכה, כי הכריכה עלובה. ‬
‫ נושא: ‬    Cabala
‫ נושא: ‬   ‫  עברית -- אלף בית
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש האותיות האלפא ביתא ‬
  ‫ סוד צורות האותיות של האלפא ביתא ע"ד הנסתר ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרוש האותיות ע"ד הקבלה ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 731 מוסיוף 137
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ איטלקית מרובעת ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record