לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467498
‫ סימן מכון: ‬   F 22933
‫ מספר כ"י: ‬   1030
‫ מחבר: ‬   ‫  פינסו, דוד
‫ כותר תקני: ‬   ‫ פנקס של ר’ דוד פינטו ‬
‫ כותר: ‬   ‫ פנקס של ר’ דוד פינטו. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תקע"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [8], [59] ד’ (מספור מקורי [1], כג, [35] ד’)  22 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שם הכותב לא נזכר. ספר ’מזמור לדוד’ הנזכר כאן הוא ספרו של ר’ דוד פרדו שנדפס בליוורנו, תקע"ח. המביא לבית הדפוס הוא ר’ דוד פינסו, נכדו של המחבר מסרייבו שבבוסניה (הכל הוכח על ידי יוסף אביבי). ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 30. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: מכיל 5 מחברות מאותו נייר כרוכות ביחד בתפירה קלה. ‬
  ‫ מוצא: פרדו, דוד (מוזכר). ‬
  ‫ מצב ספר: הכריכה היתה חסרה בעת קבלת כתב היד. נכרך בבד עם גה עור. ‬
  ‫ מקום נזכר: סראיבו Sarajevo. ‬
  ‫ מקום נזכר: טריאסט Trieste. ‬
  ‫ מקום נזכר: קושטא Istambul. ‬
  ‫ מקום נזכר: אזמיר Izmir. ‬
  ‫ מקום נזכר: טיריה. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. [8] הדפים: קונטרס קטן (14 ס"מ) שכנראה נפרד משאר הקובץ ונמצא בתוך כ"י אחר אחרי הקטלוג והכריכה! מכיל דף בלנקו, ו[7] דפים מתוך ’לקוטי אמרים’ מאת המגיד ממזריטש. כתיבה מזרחית ‬
  ‫ [2]. דפים [2-24א]: ספר ’מגיד דבריו ליעקב’ והוא ’לקוטי אמרים’ אמרי נועם וצוף דבש מתק שפתיו ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו פה קדוש... ה"ה הרב הגדול... כמהר"ר דוב בער זלה"ה שהיה מ"מ דק"ק מעזיריטש ושאר קהילות". העתק אחד הדפוסים הראשונים בהשמטות ‬
  ‫ [3]. דפים [24ב-26]: לקוטי אמרים עם סוד [המלה ’סוד’ נוספה מעל’] ברית [?] יצחק. לאחר מכן 8 דפים ועמוד בלנקו ‬
  ‫ [4]. דפים [27 ע"ב-35 ע"א]: סגולות. אחריהם שני דפים בלנקו. דפים [36 ע"ב- 37 ע"א]: סגולות ‬
  ‫ [5]. דפים [38-53]: ערכי הלכה על פי סדר א"ב. רק אותיות א עד ה, ואחריהם דפים ריקים רבים עד סוף המחברת ‬
  ‫ [6]. דף [54 ע"א]: חידושים על תהלים פרק קא. אחריהם [8] דפים בלנקו ‬
  ‫ [7]. דף [55 ע"א]: ערכי הלכה כמו במס’ ‬
  ‫ [8]. דפים [56 ע"ב- 59]: יומן מסע. פותח: "היום ד’ לח’ שבט ש’ עז [תקע"ז] והדר פעלו לפ"ק נסעתי לדרך פעמי להדפיס ס’ מזמור לדוד מעס"ר המ(חסר) זלה"ה וזיע"א... הוצאות נ"ב מב"ת נתתי לה ע"י ישיבת שלום..." ‬
  ‫ הכותב מוסיף על הדברים: "היום ה’ לח’ שבט שנת ע"ז... נסעתי מע"ק... (דף [57 ע"א])... באתי פה טרייסטי בז’ לח’ אדר ב’... פה קושטא... פה איזמיר... טירייה יע"ה יע"א (דף [57 ע"ב])". מסעו הסתיים בליוורנו: " חזרתי פה ליוורנו יע"א (דף [58 ע"ב]) ‬
‫ נושא: ‬   ‫  חסידות -  -תקע"ה - ספרות עיונית
  ‫  סגלות ורפואות
  ‫  הלכה - ערכים לפי א"ב
  ‫  מסעות וסיורים
  ‫  מוציאים לאור והוצאה לאור של ספרים
‫ נושא אודות ‬   ‫  תנ"ך. תהלים - באורים
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  דב בר בן אברהם, ממזריץ’
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מגיד דבריו ליעקב ‬
  ‫ מזמור לדוד (מוזכר) ‬
  ‫ יומן מסע ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 411 Moussaieff 114
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record