לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467495
‫ סימן מכון: ‬   F 22960
‫ מספר כ"י: ‬   1029
‫ כותר: ‬   ‫ ספר מוטעה : טעה דין וכתבתם, לא כת ולא מכתב, ולא לשון ואפי’ שיחות. אי בע"א קרא כל פסוק דלא פסקי אין לו ידיעה בתחילה אפי’ ידיעת בית רבו, אין ידיעתם אי בע"א סברא דלא חכים... ואם ראה תראה בין לילה היה או חלום הלוך ילך... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תקנ"ב. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
  ‫ מזרח, תקנ"ב ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [96], [1], [97-125], [1] ד’ ;  19 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ פנקס דרושים וחדושים בהלכה. ‬
  ‫ מספור הדפים הוא זה של המכון לתצלומי כתבי יד. ‬
  ‫ בדף [9]: מעין שער במסגרת קשוטית צנועה, ובו שם כתב היד, שניתן כנראה מתוך צניעות! אחרי דף [24]: דף בלנקו ואחריו שרידים ברוחב של סנטימטר של עוד 3 דפים כתובים (לא ממוספרים). שריד כזה גם בין דפים 40 ו-41 בדפים [79-84]: סגלות וקמעות. ‬
  ‫ לפי קטלוג ’אהל שם’ של יוסף אביבי (כ"י מס’ 29, עמ’ 43): "בדף [121 ע"ב] אגרת ובה בקשת עזרה. בראשה: "לרב אחאי בהאי שתא תקנ"ב". דף זה חסר בעותק שנמסר לספריה עם כל אוסף מוסיוף. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 29. ‬
  ‫ מצב ספר: התקבל כרוך בכריכת עור חום מלאה מוחתמת בחותמת ד"ר שלמה מוסיוף. חסר דף [121]. רק נוסף מספר כתב היד על הכריכה (כסלו תשס"א). ‬
  ‫ יצירות לא מזוהות. ‬
  ‫ יצירות שלא נדפסו. ‬
  ‫ כתבי יד שהושחתו לפני הגעתם לספריה. ‬
  ‫ כתבי יד שמהם חסרים דפים או נוספו דפים שאינם שייכים. ‬
‫ נושא: ‬    Jewish sermons
   Jewish law
   Amulets (Judaism)
  ‫  סגלות ורפואות
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 241 Moussaieff 142
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record