לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467481
‫ סימן מכון: ‬   F 22875
‫ מספר כ"י: ‬   1025
‫ כותר: ‬   ‫ חדושים על התלמוד ועל משנה תורה : מראי מקומות בספרות הפוסקים להלכות במשנה תורה לרמב"ם / הספד מהחכם השלם הרופא המובהק כמהר אברהם קרדוזו זלה"ה. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ [מקומות שונים], מאה י"ז-י"ט ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [75] דף ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 25. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: בכתיבות מזרחיות שונות. דפים 11-14 בכתיבה איטלקית. ‬
  ‫ מוצא: גגין, חיים אברהם (מעיר). ‬
  ‫ מוזכר: אבודרהם, שלמה (מוזכר). ‬
  ‫ מצב ספר: ארבעת כתבי היד מחוברים בקושי על ידי גב עור ישן ומדבקות אביבי. לפניהם דף ועליו הערה חתומה יונה יהודיוף המתיחסת להערת הרב גאגין. לכריכה 19/3/02 (חצי עור ופשתן). ‬
  ‫ כותר התחל: צריך לחקור ולדרוש ולבקש בדרך נכון מי הוא האלוה יתברך. ‬
  ‫ קבצים של כתבי יד אחדים בכרך אחד. ‬
  ‫ קולופון (לדפים 1-10): "תם ונשלם ביום י"ב תמוז התר"ל יום ב’ סדר פינחס". בדפים 68א-75ב (ספירה מקורית יו-כג) חדושים על משנה תורה הלכות תפלה. בדפים 48א-67ב: חדושים שונים בכתיבות שונות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ [1]. דפים 1א-10ב: [מראי מקומות בספרות הפוסקים להלכות במשנה תורה לרמב"ם]. רק על ההקדמה והלכות יסודי התורה. כתיבה מזרחית. קולופון: "תם ונשלם ביום י"ב תמוז התר"ל יום ב’ סדר פינחס..." ‬
  ‫ [2]. דפים 11א-14א: [מאמר] "מהחכם השלם הרופא המובהק כמה"ר אברהם קרדוזו זלה"ה". מתחיל: "צריך לחקור ולדרוש ולבקש בדרך נכון מי הוא האלוה יתברך". ראה: ג’ שלום: ’מאמרים לזכרון ר’ פרץ חיות’ וינא, תרצ"ג, עמ’ שכז מס’ 26. כתיבה איטלקית ‬
  ‫ [3]. דפים 15, 17-:20 [פותח]: "ועוד אמר נאמנים פצעי אהב...". דרשות. כתיבה מזרחית. דף :16 הספד הפותח: "איך שיהיה בארבעה מראות דמים הללו יש אחד ולו שם בשלשה והוא הח"ש כמה"ר שלמה אבודהרם[!] ז"ל" ‬
  ‫ [4] דפים 21א-75ב: [חדושים על התלמוד ועל משנה תורה]. כתיבות מזרחיות שונות. דפים 21א-47ב (ספירה מקורית רו-רלו) כולל חדושים מסודרים בסימנים יט-כג, ובדפים 33א, 36א הערות בפנים: "אמר אג"ן ס"ט" [=אברהם גגין]. בדפים 48א-67ב: חדושים שונים בכתיבות שונות ‬
  ‫ בדפים 68א-75ב (ספירה מקורית יו-כג) חדושים על משנה תורה הלכות תפלה ‬
‫ נושא: ‬    Talmud Bavli -- Commentaries
‫ נושא: ‬    Jewish law -- Indexes
   Eulogies
   Jewish sermons
   Sabbathaians
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  קרדוזו, אברהם מיכאל
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 050 Moussaieff 050
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record