לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467473
‫ סימן מכון: ‬   F 22989
‫ מספר כ"י: ‬   1022
‫ כותר: ‬   ‫ פרוש על בראשית ושמות ועל בראשית רבה ושמות רבה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ המאה הי"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ צפון אפריקה, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [176] ד’ (מנין מקורי: מא-קקיו) ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מצב ספר: כרוך בכריכת ר’ שלמה מוסיוף במצב סביר. להוסיף מדבקת מספר ואולי עור פינות [?] ונייר ביטנה. נייר כתב היד נפגע מרטיבות וחלקו נמחק בעיקר בדפים הראשונים. לבסוף נכרך מחדש בכריכת בד ירוקה + גב עור. ‬
  ‫ יצירות לא מזוהות. ‬
  ‫ יצירות שלא נדפסו. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ התכן: ‬
  ‫ עמודים [1-54]: חדושים על פסוקים, על מדרשי חז"ל ודרושים שונים. בלתי שלם. הדפים הראשונים (הממוספרים מא-נ) במסגרת של קו דיו, בכתב קטן. החל מדף נא ע"ב הכתב נהיה גדול יותר. ‬
  ‫ דפים [55-176]: [פירוש על בראשית ושמות ועל מדרש רבה]. פותח: "אתחיל לכתוב פירוש פרשיות בעזרת שוכן עליות, ופירוש מאמרים נחמדים וענינים טובים ופי’ קצת מאמרים מתהלים נחמדים". מכיל פרוש על בראשית ושמות ועל מדרש רבה לספרים אלה ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 22 ‬
‫ נושא: ‬    Bible. Pentateuch -- Commentaries
   Midrash rabbah -- Commentaries
   Midrash rabbah. Genesis -- Commentaries
   Midrash rabbah. Exodus -- Commentaries
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ חדושים על פסוקי תנ"ך, על מדרשי חז"ל ודרושים שונים ‬
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 171 Moussaieff 171
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מערבית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record