לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467473
‫ סימן מכון: ‬   F 22989
‫ מספר כ"י: ‬   1022
‫ כותר תקני: ‬   ‫ חדושים על פסוקי תנ"ך, על מדרשי חז"ל ודרושים שונים ‬
‫ כותר: ‬   ‫ פרוש על בראשית ושמות ועל בראשית רבה ושמות רבה ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ המאה הי"ז ‬
‫ מקום: ‬   ‫ צפון אפריקה, מאה י"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [176] ד’ (מנין מקורי: מא-קקיו)  21 ס"מ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ התכן:. ‬
  ‫ עמודים [1-54]: חדושים על פסוקים, על מדרשי חז"ל ודרושים שונים. בלתי שלם. הדפים הראשונים (הממוספרים מא-נ) במסגרת של קו דיו, בכתב קטן. החל מדף נא ע"ב הכתב נהיה גדול יותר.. ‬
  ‫ דפים [55-176]: [פירוש על בראשית ושמות ועל מדרש רבה]. פותח: "אתחיל לכתוב פירוש פרשיות בעזרת שוכן עליות, ופירוש מאמרים נחמדים וענינים טובים ופי’ קצת מאמרים מתהלים נחמדים". מכיל פרוש על בראשית ושמות ועל מדרש רבה לספרים אלה. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 22. ‬
  ‫ מצב ספר: כרוך בכריכת ר’ שלמה מוסיוף במצב סביר. להוסיף מדבקת מספר ואולי עור פינות [?] ונייר ביטנה. נייר כתב היד נפגע מרטיבות וחלקו נמחק בעיקר בדפים הראשונים. לבסוף נכרך מחדש בכריכת בד ירוקה + גב עור. ‬
  ‫ מצב ספר: מערבית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  יצירות לא מזוהות
  ‫  יצירות שלא נדפסו
‫ נושא אודות ‬   ‫  תנ"ך. תורה - באורים
  ‫  מדרש רבה - באורים
  ‫  מדרש רבה. בראשית רבה - באורים
  ‫  מדרש רבה. שמות רבה - באורים
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 171 Moussaieff 171
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record