לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467464
‫ סימן מכון: ‬   F 22951
‫ מספר כ"י: ‬   1019
‫ מחבר: ‬   ‫  אזובי, יצחק בן שלמה (מחבר משוער)
‫ כותר תקני: ‬   ‫ דרושים לפרשיות השבוע ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [שנ"-?]-[שע"-] ‬
‫ מקום: ‬   ‫ תימן?, סוף המאה ט"ז-תחלת המאה הי"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [185] דף  15 ס"מ ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בלתי שלם. רק מסוף פרשת מקץ עד פרשת האזינו. ‬
  ‫ מבוסס בין השאר על פרושי רש"י, ראב"ע, מדרשים, נוטריקון וגמטריאות וקבלה. ‬
  ‫ מזכיר בין השאר: "כמו שפירשתי בחיבורי הנקרא אגודת אזוב על ענין אליהו" (23א), "שמעתי מפי הרב הגדול ר’ יוסף טיטאצק ז"ל" (21א). ‬
  ‫ בהערה בדף 32א: "כמו שכתבתי מהר"ר נתן אוברהויזן ז"ל", "שמעתי מפי א"א ז"ל" (63א). ‬
  ‫ רוב הדרושים בחיבור זה נמצאים בדרושים המצורפים לפרוש התפלות שבס’ אגודת אזוב ליצחק האזובי הנמצא בכתבי-יד שונים בירושלים ולונדון. ‬
  ‫ ראה: י’ אביבי, אהל שם, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב, מס’ 19. ‬
  ‫ ראה: י’ רצהבי, ארשת ד (תשכ"ו), עמ’ 202 ואילך על ספר אגודת אזוב ומחברו שחי בקושטא ובברושא במאה הט"ז. ‬
‫ כתיבה ‬   ‫ תימנית ‬
‫ פליאוגרפי ‬   ‫ כתוב על נייר מאמצע המאה הט"ז. סימן מים: עוגן בתוך עיגול בליווי סימן נוסף שלא שרד בשלמותו (בצורת תלתן) אולי בליווי האות G. קרוב ל-Briquet 568, אך יש וריאציות רבות ב-Mosin כרך XIII גם בעשורים הראשונים של המאה ה-י"ז (נבדק ע"י תמר לייטר) ‬
‫ נושא: ‬   ‫  פרשת השבוע - דרשות
  ‫  יצירות לא מזוהות
  ‫  יצירות שלא נדפסו
‫ נושא אודות ‬   ‫  תנ"ך. תורה - באורים
‫ מוזכר: ‬   ‫ אגדת אזוב (מוזכר) ‬
  ‫ אוברהויזן, נתן (מוזכר) ‬
  ‫ טיטצ’ק, יוסף (מוזכר) ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 331 מוסיוף 133
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record