לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000467460
‫ סימן מכון: ‬   F 22997
‫ מספר כ"י: ‬   1018
‫ מחבר: ‬   ‫  קזיס, חנניה בן מנחם
‫ כותר: ‬   ‫ קנאת סופרים : כ"י ונדפס [הוספה מאוחרת] / דברי הצעיר חנניה קזיס בכמוהר"ר מנחם זלה"ה... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ איטליה, מאה י"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [58] ד’ ;  29 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מגן על ספר המצוות של הרמב"ם מפני השגותיו של הרמב"ן. ‬
  ‫ עד מצווה מ’ [לא הופיע יותר] וצריך לבדוק במכון לתצלומי כתבי יד (27960 F) צלומי חלק אחר [?] של החיבור הנמצא בספרית גינזבורג במוסקבה מס’ 289/2. כמו כן אוטוגרף של ר’ חנניה קזיס בכ"י 31 LONDON VALMADONNA (45812 F). ‬
  ‫ הערות שוליים רבות מאד בכתב יד דומה (זהה?) לכתב יד החיבור, שהן כנראה רק השלמות לטקסט. החיבור נדפס בליוורנו, ת"ק. ‬
  ‫ בתוך כתב היד מצאנו פיסת נייר, ובה בכתב יד: "ועוד בסימנא [טב]א היא קינא"ת סופרי"ם עולה כמ"ק עם הכולל חנני"ה קזי"ס. יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי [דברים לב, ב] כי שרשי פתוח [א]לי מים וטל ילין בקצירי [איוב כ"ט, יט] ובטחתי בחסד ה’ שיועיל זה הקונטריס וכו". ‬
  ‫ טקסט פתק זה [שהוא אולי אוטוגרף המחבר] נכנס כלשונו להקדמה המודסת. ‬
  ‫ מצב ספר: נמסר ללא כל כריכה, כשמודבקות ממש על כתב היד שתי מדבקות של אביבי. מתולע למדי ונמצאים בתוכו פרגמנטים מתולעים יותר! שוקם ונכרך מחדש: גב עור + נייר שיש. ‬
‫ נושא: ‬    Commandments, Six hundred and thirteen
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 081 מוסיוף 180
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ איטלקית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record