לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000459349
‫ סימן מכון: ‬   F 22850
‫ מספר כ"י: ‬   1016
‫ מחבר: ‬   ‫  ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
‫ כותר: ‬   ‫ ספר דרך חיים למוה"ר ח"ו ז"ל. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מזרח, מאה י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [25] ד’ ;  17 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ רק עד אמצע הפרק הרביעי. ‬
  ‫ נדפס פעמים אחדות (בתוך ’לב דוד’ להחיד"א. ליוורנו, תקנ"ג; בתוך ’שמן ששון’ ח"ה. ירושלים, תרנ"ו) אך בשלמותו רק יחד עם ס’ שערי קדושה (בני ברק, תשכ"ז), וראה שם בהקדמה עמ’ ד’. ‬
  ‫ דף " :25הועתק מס’ מוהרח"ו". מכיל תפלה הפותחת: "אפרשתא דר’ חנינא בן דוסא בדחלתא ד"ה למטריה פקודוהי. אסותא מן שמיא לפלוני בן פלוניתא...". התפלה אינה שלמה. ‬
  ‫ פליאוגרפיה: סימן מים: 3 כתרים ואותיות F C (1770). ‬
  ‫ מצב ספר: היה אכול במקום התפירה. שוקם. נכרך: גב עור ופשתן. ‬
‫ נושא: ‬    Jewish ethics
  ‫  תפלות. תפלות שונות
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  תפלות. תפלות שונות
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ דרך חיים ‬
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 320 מוסיוף 023
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record