לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000458897
‫ סימן מכון: ‬   F 22998
‫ מספר כ"י: ‬   1014
‫ כותר: ‬   ‫ שאלות ותשובות, פסקים ושטרות מחכמי תורכיה, הבלקנים, איטליה, ארץ ישראל ועוד, במאות הט"ז-י"ח. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ בוכארא BUKHARA, מאה ט"ז-י"ח. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ בוכרה, מאה ט"ז-י"ח ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ 354 דף ;  21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ פליאוגרפיה: תשובות אחדות אוטוגרפיות [?]. ‬
  ‫ מוזכר: בנבנשתי, משה בן חיים (מסכים). ‬
  ‫ מוזכר: ערוך, חיים (חותם). ‬
  ‫ מוזכר: לראש, יעקב (חותם). ‬
  ‫ מוזכר: נחמיאש, יוסף (חותם). ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד עם שרידי כריכה. נפגע קשה בעיקר בפינתו החיצונית התחתונה עם אובדן טקסט. ‬
  ‫ מקום נזכר: ירושלים. ‬
  ‫ מקום נזכר: חברון. ‬
  ‫ מקום נזכר: ונציה VENEZIA. ‬
  ‫ מקום נזכר: מגנזיה MANISA. ‬
  ‫ נושא ישן: ארץ ישראל.. ‬
  ‫ נושא ישן: פסקי דין רבניים.. ‬
  ‫ נושא ישן: שטרות - משפט עברי. ‬
  ‫ נושא ישן: שאלות ותשובות.. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ כולל: ‬
  ‫ דפים [2א-6א]: קונטרס בכתיבה מזרחית, פגום מאד בחלקו התחתון. לא מזוהה ‬
  ‫ דף [7]: תשובה מאת ר’ משה גלנטי. כתיבה מזרחית ‬
  ‫ דפים [8 ע"א-12 ע"ב], [1], [13], [1], [14], [1]: קונטרס לא מזוהה. כתיבה מזרחית ‬
  ‫ דפים [15-27]: תשובות ר’ יוסף חזן ‬
  ‫ דפים [28-33]: לא מזוהה ‬
  ‫ דפים [34-40 ע"ב]: תשובות ר’ אברהם מלמד ‬
  ‫ [דפים [40 ע"ב-54 ע"א]: שו"ת ר’ "שמחה בכ"ר גרשון הכהן" ‬
  ‫ דף [55] בלנקו. דף [56] ע"א בלנקו; שני השלישים העליונים של דף זה חסרים; דפים 56 ע"ב-63 ע"א: שו"ת ר’ יוסף סאמיגה ‬
  ‫ דפים 64 ע"א-68 ע"ב: פסק מאת "ר’ יהודה בכמ"ר משה [סלטרו] מפאנו זצ"ל" מ"ויניציאה" עם הסכמה לפסקו מאת "משה כהן פורט". ראה אברהם דוד, ב’קרית ספר’ נט (תשמ"ד) ע’ 962 הע’ 20 ‬
  ‫ דף [69]: בלנקו. דפים [70-78,78-95 ע"א]: שו"ת ר’ משה בן ר’ יעקב עזיאל "חונה בעיר קברות אבותינו הקדושים ע"ה קרית ארבע היא חברון ת"ו, הוקם בסדר ובשנת... ש’הנים [?], יה’יי כ’פורחת ע’לתה נ’יצה ה’בשילו אשכלותיה ליצירה [תמ"ה]" ‬
  ‫ דפים [96-99]: תשובה לא מזוהה. דפים [100-107] אינם קיימים ‬
  ‫ דפים [108-116]: תשובה מר’ משה בנבנשת. נדפסה בספרו פני משה (קושטא, תכ"ט-תע"ט). דף 117 בלנקו ‬
  ‫ דפים [118-125]: תשובה מר’ חיים בן ישראל בנבנשת. ‬
  ‫ דפים [126-131]: תשובה נוספות מאת ר’ משה בנבנשת ‬
  ‫ דפים [132-139]: תשובה בלתי מזוהה ‬
  ‫ דפים [140-141]: תשובה מאת ר’ משה שלטון. אחריהם [2] דפים בלנקו ‬
  ‫ דפים [145-153]: תשובה לא מזוהה ‬
  ‫ דפים [154-163]: שו"ת ר’ דניאל אישטרושא ‬
  ‫ דפים [164 ע"ב-165 ע"ב]: שו"ת ר’ יוסף קצבי ‬
  ‫ דפים [166 ע"א-175 ע"ב]: שו"ת ר’ שמעון ס"ט בכמהר"ר צמח דוראן זלה"ה ‬
  ‫ דפים [177-178]: שו"ת ר’ אברהם הכהן ‬
  ‫ דפים [179-184]: תשובה לא מזוהה ‬
  ‫ דפים [185-186 ע"א]: תשובה מאת ר’ זרחיה גוטה ‬
  ‫ דפים [187-190]: תשובה מאת ר’ ראובן מזרחי ‬
  ‫ דפים [191-198]: שו"ת ר’ יצחק ב"ר אברהם אלגזי ‬
  ‫ דפים [199-201]: שו"ת ר’ שמואל [חתימה קשה לקריאה]. דף 202 בלנקו ‬
  ‫ דפים [203-204]: שו"ת ר’ שלמה הלוי ‬
  ‫ דפים [205-214]: תשובת ר’ שמואל יצחק [מודלינו]. נדפסה בספרו ’נאמן שמואל’ (שאלוניקי, תפ"ג) ‬
  ‫ דפים [215-226]: תשובות ר’ יוסף ב"ר יצחק אלמושנינו ‬
  ‫ דפים [227-266]: תשובות מאת ר’ אהרן ן’ חיים מחברוןוחליפת אגרות בינו ובין השאר עם ר’ אברהם אמיגו, מחכמי ירושלים ור’ משה בכמ"ר יעקב עזיאל זלה"ה מחברון (דפים 301-302) ‬
  ‫ בדף [267]: תשובה עם חתימה קשה לקריאה ‬
  ‫ בדפים 268-269א: שלשה שטרי בית דין מ"מאגנאשיאה" בשנת תמ"ג. חותמים: יעקב לראש, חיים ערוך, ויוסף נחמיאש ‬
‫ נושא: ‬    Judgments (Jewish law)
  ‫  שטרות -- משפט עברי
   Responsa
‫ נושא: ‬    Eretz Israel
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  גלנטי, משה בן מרדכי, נפטר 1806
  ‫  חזן, יוסף בן אליהו
  ‫  מלמד, אברהם
  ‫  שמחה בן גרשון, הכהן
  ‫  סמיגה, יוסף בן בנימין
  ‫  סלטרו, יהודה בן משה
  ‫  פורטו, משה בן יחיאל, הכהן
  ‫  עזיאל, משה בן יעקב
  ‫  בנבנשתי, משה בן נסים, 1606-1677
  ‫  בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673
  ‫  שלטון, משה
  ‫  אשטרושה, דניאל
  ‫  קצבי, יוסף בן ניסים
  ‫  דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444
  ‫  כהן, אברהם
  ‫  גוטה, זכריה
  ‫  מזרחי, ראובן
  ‫  אלגזי, יצחק בן אברהם
  ‫  לוי, שלמה
  ‫  מודלינו, שמואל בן יצחק
  ‫  אלמושנינו, יוסף בן יצחק
  ‫  חיים, אהרן בן דוד ן’
  ‫  אמיגו, אברהם
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 181 מוסיוף 181
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ כתיבות מזרחיות שונות ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record