לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000458531
‫ סימן מכון: ‬   F 22846
‫ מספר כ"י: ‬   1012
‫ כותר: ‬   ‫ דרשות. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ מאה ט"ו-ט"ז. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ ספרד?, מאה ט"ו-ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [47] ד’  20 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ דרשות לפרשות השבוע בין השאר על דרך הפילוסופיה. ‬
  ‫ חבור לא מזוהה ובלתי שלם. ‬
  ‫ בחלק מהדפים הכתב מטושטש.. ‬
  ‫ בעלים: עם חותמות ר’ שלמה מוסיוף. ‬
  ‫ מצב ספר: ספרדית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  פילוסופיה יהודית
  ‫  דרשות
  ‫  יצירות שלא נדפסו
  ‫  יצירות לא מזוהות
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 810 Moussaieff 018
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record