לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000457455
‫ סימן מכון: ‬   F 23006
‫ מספר כ"י: ‬   1005
‫ מחבר: ‬   ‫  משה בן מימון, 1138-1204
‫ כותר: ‬   ‫ משנה תורה. ספר טהרה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ בוכארא, [רמ"ו]. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ בוכרה, רמ"ו ‬
  ‫ בוכרה, מאה ט"ו ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [151] ד’  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כולל ספר טהרה, הלכות טומאת מת פרק טו - סוף ספר טהרה. ‬
  ‫ מצב ספר: היה כרוך בכריכת קרטון עלובה שעליה מדבקה בצורת לב של ר’ שלמה מוסיוף. לכרוך בחצי עור. ‬
‫ קולופון: ‬   ‫ קולופון: "כתבתי וסיימתי בחמשה בשבא דהוא ארבעה עשר דירח סיון דשנת אלפא ושבע מאה ותשעין ושבעה שנין לשטרות אלכסנדרוס מקדון [=רמ"ו], אנא הדל מן דך... יעקב בר מו’... ר’ אליה תנצב"ה בר מ"ר עובדיה... במדינת בכארא..." ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יעקב בן אליה בן עובדיה, (מעתיק)
‫ אוסף: ‬   îåñéåó 091 Moussaieff 190
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record