לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

קטלוג כתבי-יד
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס' מערכת: ‬   000449810
‫ סימן מכון: ‬   F 22988
‫ מספר כ"י: ‬   1064
‫ מחבר: ‬   ‫  מסעוד, יהודה
‫ כותר: ‬   ‫ תרגום ופרוש הזהר (בראשית) : מהדורא קמא לס’ בראשית... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [אחרי שמ"ט]. ‬
‫ מקום: ‬   ‫ מצרים, מאה ט"ז ‬
‫ תיאור: ‬   ‫ [383] ד’ ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ אוטוגרף. ‬
  ‫ ללא קבלה לורינית. ‬
  ‫ בהקדמה מזכיר המחבר שכבר כתב מהדורה אחרת לפירוש הזהר. ‬
  ‫ מזכיר בין השאר: "כמה"ר שלמה אלקאבץ ז"ל" (47א) "מצאתי כת’ בס’ שושן העדות שחבר הר’ משה בר יעקב מוריסאה" (316א) "מצאתי בס’ התמונה" (316א) "וראיתי לבעל לבנת הספיר שהקש’" (331) "כמו שתמצא בפרדס שער ערכי הכינויים" (373א). ‬
  ‫ "מצאתי בספרי הדפוס מה שלא מצאתי בספרי היד" (375ב) "ויען מצאתי פי’ כבר כתבתי בספרי כל סתרי תורה והמדרש הנעלם אשר בספר בראשית נמנעתי מלהשלים פה השאר" (כנראה מתכוון לחבור הנמצא בכ"י JTS ניו יורק [1769 F] גם הוא אוטוגרף על חלקים אחרים של הזהר). ‬
  ‫ על קביעת המחבר ועל כתב היד, ראה בפירוט בקטלוג של ייסף אביבי, ’אהל שם’, רשימת כתבי היד אשר באוסף מוסיוף, ירושלים, תשנ"ב. מס’ 64. גם פרסום של דף מהספר בע’ 201-202. ‬
  ‫ מוצא: הלל, אברהם. ‬
  ‫ מצב ספר: כתב היד כרוך מחדש בכריכת עור, בתיקון סדר הדפים המוזכר אצל אביבי (ע’ 78). על נייר הביטנה האחורי: "זכיתי אני הצעיר להתעסק בסידור כת"י ק’ זה באופן מהוגן [כך!] ולהשתדל בכריכתו הנאה בכל עז. אברהם [בן יעקב] הלל. 18.10.98". לכתיבת המספר: 19/3/02. ‬
  ‫ אוטוגרף: מסעוד, יהודה. ‬
  ‫ כתבי יד שחלק אחר שלהם בספריה אחרת. ‬
  ‫ יצירות שלא נדפסו. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  זהר. בראשית -- באורים
‫ אוסף: ‬   ffeiassuoM 071 מוסיוף 170
‫ סוג כתיבה: ‬   ‫ מזרחית ‬
Electronic Location  
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record