לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

מפתח לכתבי עת משפטיים בישראל
 

חיפוש בסיסי

דוגמאות למחבר (שם משפחה תחילה)
 • בעברית חפשו ללא ה' הידיעה הראשונה
 • ברק אהרן
 • פרידמן
דוגמאות וטיפים לכותר המתחיל ב...
 • בעברית חפשו ללא ה' הידיעה בתחילת הכותר
 • בלועזית חפשו ללא : "the", "a", "les", "des" וכו'
 • אחריות הפלילית
 • חברות (ולא החברות)
דוגמאות לנושא בעברית
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה
 • עונשין
 • חוזים
דוגמאות וטיפים למלים
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה
 • קמיר וגם הטרדה
 • *ילד (יאתר גם: הילד, בילד)
 • ילד* (יאתר גם: ילד, ילדים)
דוגמאות לשם כתב עת
 • מחקרי משפט
 • הפרקליט
חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • שחר
 • עוז
 • זלצברגר
חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה
 • חוק (ולא חק)
 • חוזים וגם אחידים
 • *ילד (יאתר גם: הילד, בילד)
 • ילד* (יאתר גם: ילד, ילדים)
דוגמאות וטיפים למלים מתוך נושא בעברית
 • פלילי
 • אתיקה
Examples: New Items (yyyymm)
Examples: Topics
Examples: ISBN Number
Examples: ISSN Number
דוגמאות וטיפים למספר מערכת
 • 000111086
 • 111086
Examples: Barcode