לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

מיקום ועותקים

מידע ביבליוגרפי

002402836 Singh, Rahul Rajat, author:

Mastering entity framework : effortlessly produce data-driven applications for .NET to address the competing demands of data storage and data modeling with Entity Framework / Rahul Rajat Singh..

   Birmingham, UK : Packt Publishing, 2015..

  304 pages :  illustrations.  24 cm..

מיקום ועותקים
‫ מיקום: ‬   ‫ מדעי המידע ; 005.74 SIN m ‬  

הצג לפי:

No Previous Page No Next Page

פעולה אוסף מיקום ספריה לרשימת הספריות תקופת השאלה תאריך החזרה תיאור הערה
äæîä
RESERVE 005.74 SIN m ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬

No Previous Page No Next Page