לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

מיקום ועותקים

מידע ביבליוגרפי

002396499

‫ שובל, פרץ, מחבר:

‫ תכנון נתוח ועצוב מערכות מידע.

‫ תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע / פרץ שובל..

‫    רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ה 2015..

‫   3 כרכים :  איורים ;  24 ס"מ..

מיקום ועותקים
‫ מיקום: ‬   ‫ כלכלה ; 658.4038011 שוב.תכ תשע"ה ‬  
‫ מיקום: ‬   ‫ מדעי המידע ; 658.4038011 שוב.תכ תשע"ה ‬  
‫ מיקום: ‬   ‫ מתימטיקה ומחשב ; H.2 .0 שוב.תכ תשע"ה ‬  

הצג לפי:

No Previous Page No Next Page

פעולה אוסף מיקום ספריה לרשימת הספריות תקופת השאלה תאריך החזרה תיאור הערה
äæîä
RESERVE ‫ 658.4038011 שוב.תכ תשע"ה ‬ ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬ ‫   כרך א: תכנון מערכות מידע ‬
äæîä

‫ H.2 .0 שוב.תכ תשע"ה ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬ ‫ כרך א: תכנון מערכות מידע ‬
äæîä

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך א: תכנון מערכות מידע ‬

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ לא להשאלה ‬ ‫ כרך א: תכנון מערכות מידע ‬
äæîä

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך א: תכנון מערכות מידע ‬
äæîä
RESERVE ‫ 658.4038011 שוב.תכ תשע"ה ‬ ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ב: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה הפונקציונלית ‬
äæîä

‫ H.2 .0 שוב.תכ תשע"ה ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬ ‫ כרך ב: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה הפונקציונלית ‬
äæîä

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ב: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה הפונקציונלית ‬

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ לא להשאלה ‬ ‫ כרך ב: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה הפונקציונלית ‬
äæîä

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ב: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה הפונקציונלית ‬
äæîä
RESERVE ‫ 658.4038011 שוב.תכ תשע"ה ‬ ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ג: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה המונחית עצמים ‬
äæîä

‫ H.2 .0 שוב.תכ תשע"ה ‬ ‫ מתימטיקה ומחשב ‬ ‫ שלושה ימים ‬ ‫ כרך ג: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה המונחית עצמים ‬
äæîä

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ג: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה המונחית עצמים ‬

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ לא להשאלה ‬ ‫ כרך ג: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה המונחית עצמים ‬
äæîä

‫ שמור לפי שובל ‬ ‫ כלכלה ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ג: ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה המונחית עצמים ‬

No Previous Page No Next Page