לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

מיקום ועותקים

מידע ביבליוגרפי

002373373

‫ תקשרת כתרבות.

‫ תקשורת כתרבות..

‫    רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ג 2013..

‫   כר' :  איורים ;  24 ס"מ..

מיקום ועותקים
‫ מיקום: ‬   ‫ השאלה מתמדת ; 302.23 תקש.כת תשע"ג ‬  
‫ מיקום: ‬   ‫ מדעי החברה ; 302.23 תקש.כת תשע"ג ‬  
‫ מיקום: ‬   ‫ מדעי המידע ; 302.23 תקש.כת תשע"ג ‬  

הצג לפי:

No Previous Page No Next Page

פעולה אוסף מיקום ספריה לרשימת הספריות תקופת השאלה תאריך החזרה תיאור הערה
äæîä

‫ שמור לפי תקש.כת ‬ ‫ מדעי החברה ‬ ‫ שלושה ימים ‬ ‫ כרך א: מדיה כסביבת תרבות היומיום ‬
äæîä
RESERVE ‫ 302.23 תקש.כת תשע"ג ‬ ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך א: מדיה כסביבת תרבות היומיום ‬
äæîä

‫ שמור לפי תקש.כת ‬ ‫ מדעי החברה ‬ ‫ שלושה ימים ‬ ‫ כרך ב: מבט מבפנים על עולם התקשורת ‬
äæîä
RESERVE ‫ 302.23 תקש.כת תשע"ג ‬ ‫ מדעי המידע ‬ ‫ שבוע ‬ ‫ כרך ב: מבט מבפנים על עולם התקשורת ‬

No Previous Page No Next Page