לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

מפתח להצעות חוק
 

שנות הכיסוי של המפתח: תש"ט - תשס"ו.

חיפוש בסיסי

דוגמאות וטיפים לכותר המתחיל ב...
 • בעברית חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • בלועזית חפש ללא : "the", "a", "les", "des" וכו'
 • משפט העברי
 • פרקליט
דוגמאות וטיפים למלים
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • economic* and law
 • זכויות וגם ילדים
דוגמאות וטיפים למלים מתוך כותר
 • חפשו ללא "ה הידיעה" הראשונה ולפי כללי הכתיב החסר
 • כוזרי (ולא הכוזרי)
 • מילה וגם מילה
 • משפטי* (יאתר: משפטי-היסטורי, משפטי-כלכלי וכו')