לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002463123
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A66 שלו.תו תשע"ח ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  שלום, גרשם, 1897-1982, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ תולדות התנועה השבתאית : הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים 1940-1939 / מאת גרשם שלום ; הקדימו מבוא, ערכו והביאו לדפוס יונתן מאיר, שיניצ’י יאמאמוטו. ‬
‫ כותר לועזי ‬   Title on title page verso: History of the Sabbatian movement / Gershom Scholem ; edited by Jonatan Meir, Shinichi Yamamoto.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשע"ח 2018. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 402 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בשער גם: מכון שוקן למחקר היהדות. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל הערות ביבליוגרפיות ומפתחות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ פתח דבר / שמואל גליק -- הספר הפתוח : גרשם שלום ומחקר השבתאות / יונתן מאיר ושיניצ’י יאמאמוטו -- דברי תודה -- קיצורים ביבליוגרפיים -- מבוא -- פרק ראשון: פני הדור -- פרק שני: התנועה המשיחית מתחילתה ועד גאותה -- פרק שלישי: נפתולי היצירה של התנועה השבתאית -- פרק רביעי: השבתאות בהתפתחותה ההיסטורית -- נספח א - המשיחיות לאחר גירוש ספרד ועד ערב האמנציפציה (ירח העיון, 1941) -- נספח ב - התנועה השבתאית : שורשיה נפתוליה וספיחיה (מבוא, 1945-1942) -- נספח ג - רשימת כתבי גרשם שלום על השבתאות -- מפתחות -- הערות על תמונת הכריכה. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "ספר ’תולדות התנועה השבתאית’ (המבוסס על סדרת ההרצאות שהועברה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנים 1940-1939), היה הניסיון הראשון של גדול חוקרי המיסטיקה היהודית גרשם שלום (1982-1897) להציג תמונה רחבה ומלאה של השבתאות ברצף אחד, מימי גאותה עד דעיכתה. חשיבותן של הרצאות אלו נעוצה בכך שכבר בשלב מוקדם זה הונח היסוד לכל מחקריו של שלום בשנים שיבואו, ובכלל זה לספרו הגדול “שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו“, שנדפס לראשונה בשנת 1957. בהצגה מחודשת של טקסטים גנוזים אלו אפשר לגלות פנים חדשות בפרשת השבתאות, כמו גם בעולמו המחקרי של גרשם שלום, והם משמשים פתח ומבוא לכל החפץ להכיר את אחת הפרשיות הסוערות והסבוכות בהיסטוריה היהודית. לספר צורף מבוא מקיף של העורכים על מחקרי השבתאות של גרשם שלום." -- מן המעטפת האחורית. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  שבתי צבי.
  ‫  שלום, גרשם, 1897-1982
‫ נושא: ‬   ‫  שבתאות.
  ‫  משיחיות.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מאיר, יונתן, 1975-, עורך, מחבר מבוא
  ‫  יממוטו, שיניצ’י, עורך, מחבר מבוא
  ‫  גליק, שמואל, 1948-, מחבר פתח דבר
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון שוקן למחקר היהדות
ISBN:    9789654560740
 
 
No Previous Record   No Next Record