לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002459711
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A671.2 לינ.מי תשע"ח ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  לינר, מרדכי יוסף בן יעקב, מאיז’ביצה, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ מי השלח ‬
‫ כותר: ‬   ‫ מי השלוח / נאסף ונלקט... ממאמרי... אדמו"ר... מרדכי יוסף מאיזבצא... ; [העורכים]: יהודה יוסף שפיגלמן בלאמו"ר... שמואל צבי, אלחנן ראובן גולדהבר בלאמו"ר... שמעון... ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ נדפס מחדש במהדורה מורחבת... ומתוקנת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ בני ברק : יצחק נתן נחום אנגלרד, תשע"ח [2017]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים :  פקסימילים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ על סדר הפרשיות ולקוטים על נ"ך וש"ס. ‬
  ‫ באותיות מרובעות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א. [4], רצו, [3] ע’. ‬
  ‫ חלק ב. תקב, [5] ע’. ע’ [רכט]-רצו: ליקוטי מי השלוח : ובו יזכרו כל מאמרי רבינו אשר לא באו בספרי "מי השלוח"... ולוקטו... מספרי רבוה"ק מאיזביצא-ראדזין ותלמידיהם, עם שער מיוחד. ע’ [רצז]-תקב: קונטרס המפתחות לספרי "מי השילוח" : הקדמה, מפתח כללי, רשימת הערכים, מפתח הערכים. "במהדורה חדשה זו... הוספנו...מאות ציונים... על סדר התנ"ך, ש"ס ומדרשים, זוה"ק" - מע’ רצט. עם שער חלקי. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "והגהנו את שני חלקי ה"מי השלוח"... מכל שגיאות דפוס, וכן הוספנו, בעיקר בחלק ראשון, מאות רבות של מראי מקומות... טרחנו... לאסוף ולציין על הגליון מראי מקומות בספרו ’מי השלוח’ ובספרי צאצאיו ותלמידיו... והצבנו את... שתי ההשלמות במקומם... את פירושי ה’ארחות חיים’ על הגליון... בצורת הערה על מקומה, ואת התשלום הכנסנו בתוך דברי... המי השלוח בסוגרים מרובעות ובציון המלה תשלום..." - מהקדמת העורכים למהדורה החדשה. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים.
‫ נושא: ‬   ‫  איז’ביצה-רדזין (חסידות) -- ספרות עיונית.
  ‫  חסידות -- 1815‏-1915 -- ספרות עיונית.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שפיגלמן, יהודה יוסף, עורך
  ‫  גולדהבר, אלחנן ראובן בן שמעון, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record