לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002452576
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A673 נחמ(בר-לב) תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  בר לב, רון, 1978-, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ אמונה רדיקלית : אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב / רוני בר לב. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: Radical faith : the avat-garde faith of Rabbi Nachman of Breslov / Roni Bar Lev.
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2471021 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 עמודים לא ממוספרים, 272 עמודים, 10 עמודים לא ממוספרים ;  25 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ מחשבות - סדרת מחקרים במחשבת ישראל ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מבוסס על עבודת הדוקטורט של המחבר (רשומה 2391067). ‬
  ‫ שער נוסף ותוכן העניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים [251]‏-264 ומפתחות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ פתח דבר -- מבוא רעיוני. מהי האמונה? -- חקירת מושג האמונה של רבי נחמן מברסלב -- האמונה כאתוס חסידי של האיש הישראלי -- מבוא מתודולוגי. האמונה של ר"נ: מושג של פילוסוף -- סוגיות החקירה -- עקרונות הרמנויטיים -- התאמת מתודת הפרשנות לכתבי ר"נ -- הצבת המתח הפנימי -- פרק ראשון: רפואה. מבוא לרפואה במשנתו של ר"נ -- מחקר ברסלב -- המקור של החוקרים לגישה המיסטית של הרפואה: א תניינא -- המקור הנוסף: ה תניינא -- שאלת מהות העיסוק של ר"נ ברפואה -- עיון מחודש ברפואה של ר"נ -- פרק שני: מלאכים. עמידת האדם מול המלאכים -- העצה של ר"נ -- סיכום -- פרק שלישי: כפירה ב"טבע". ר"נ נגד הפוזיטיביזם המדעי -- חשיבות הביקורת של ר"נ על הדאקטיריי -- תנאי נפילת הדאקטיריי: גאולת התפילה למצב של תפילת נבואה -- המחלה כמוסרת נבואה והתפילה כפרשנות המופעלת עליה -- נפילת הדאקטיריי: קריסת המנגנון -- התפילה כעריכת גנאלוגיה של המחלה– רפואה -- תפילה כגאולתו של המשיח -- תפילה כתרבות -- ראש השנה: תפילת הדין -- סיכום -- ‬
  ‫ פרק רביעי: אתוס האיש הישראלי. האדם הוא בבשר -- האדם הוא בשר שמעל האש -- האני של התשוקה -- האדם הוא שופט רחמן -- סיכום -- פרק חמישי: ארץ ישראל. היחס המשולש: גלות, אמונה, ארץ ישראל -- פגם האמונה, "במה אדע": אי-קבלת המושלכות -- סיכום -- פרק שישי: התמקמות. חיפושו של ר"נ אחר חיותו -- התמקמות כהסתערות על הגבול -- הנהגת הפשיטות -- סיכום -- סיכום ומסקנות. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "ספר זה מציע גישה חדשה להבנת הגותו של... רבי נחמן מברסלב. באמצעות ניתוח מחודש של המושגים במשנתו... וקונספטואליזציה מעמיקה ומקיפה של המושג המרכזי – מושג האמונה, הספר מארגן את החשיבה על אודות הרעיונות והעצות המעשיות של ההגות הברסלבית. המחבר טוען כי מושג האמונה של רבי נחמן מבשר תנועה אנושית של התמקמות של האדם בתוך מערכות חייו הקונקרטיים, וקורא לו לשפוט את עצמו ולהיפתח אל האפשרויות המתחדשות בחיים הנפשיים והמעשיים. האמונה והדתיות בהקשר זה אינן בריחה או חמיקה מהקונקרטי והמוחשי אלא כלי שבאמצעותו חודרים אל תוככי המציאות, נענים לה ומושלים בה. מבטו של המאמין אינו נישא אל השמיים אלא אל המציאות הארצית, אל החבר, אל הארץ ואל השכינה." -- מן הכריכה האחורית. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  נחמן בן שמחה
  ‫  נחמן בן שמחה, מברסלב -- בקרת ופרשנות.
  ‫  נחמן בן שמחה, מברסלב -- השקפה על אמונה (יהדות)
‫ נושא: ‬   ‫  אמונה (יהדות)
ISBN:    9789652264800
 
 
No Previous Record   No Next Record