לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002452049
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A509.2 ישר.פע תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  ישראלי, עדו, 1969-, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ פעילותם הצבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח (1918-1885) ‬
‫ כותר: ‬   ‫ פעילותם הציבורית ויצירתם התורנית של נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים תרמ"ה-תרע"ח (1918-1885) / מאת: עדו ישראלי. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Public action and religious writings of Hakham Bashis of Tiberius in the years 1883-1918
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2452134 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 5 עמודים לא ממוספרים, ד, 330, iv עמודים, 6 עמודים לא ממוספרים ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף, תוכן עניינים ותקציר באנגלית. ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ תואר שלישי (Ph.D.‏). אוניברסיטת בר אילן. תשע"ז 2017. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 308-330. ‬
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה לתולדות ישראל.
‫ נושא: ‬   ‫  רבנים -- ישראל -- טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-19.
  ‫  רבנים -- ישראל -- טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-20.
  ‫  חכמי המזרח -- ישראל -- טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-19.
  ‫  חכמי המזרח -- ישראל -- טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-20.
  ‫  רבנות -- ישראל -- טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-19.
  ‫  רבנות -- ישראל -- טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-20.
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-19.
  ‫  טבריה -- היסטוריה -- המאה ה-20.
‫ מחבר נוסף: ‬    Israeli, Ido, 1969-, author
  ‫  רגב, שאול, מנחה תיזה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
‫ מנחה: ‬   ‫ רגב, שאול ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record