לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002448983
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A321 חיי(גרו) תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  חיים בן יצחק, מוולוז’ין
‫ כותר: ‬   ‫ ארחות חיים כתר ראש : הוראות והנהגות... רבינו חיים מוולאזין, מכתבי תלמידיו בישיבת וולאזין ; מקורות ומקבילות מספריו ומספרי... הגר"א ; בירור רחב לשורשי ההלכות, עובדות ושמועות נוספות / המלקט והמסדר: משה גרודקה. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ כתר ראש ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ירושלים, תשע"ז [2017]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א: הלכות ציצית, תפילין, תפילה, תלמוד תורה, סעודה, נטילת ידים וברכת המזון. אגרות בענין חיזוק התורה : שתי אגרות של... הגר"ח... אגרות אלו מוגהות ממקורות חדשים, בתוספת ציונים והערות, פיסוק וניקוד. 33, תרכו, [1] ע’. ‬
  ‫ חלק ב: הלכות עירובין, שבת, פסח, ראש השנה ויום הכיפורים, סוכה, נישואין, נדה, צדקה ומעשר, ריבית, תשובה ומעשים טובים, חדש ומאכלות אסורות. מאמרים ומעשיות, קונטרס הוראות והנהגות נוספות, הוראות והנהגות הגר"ז [רבי זלמן] מווילנא. ט, תרמו ע’. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "בעריכת ספר זה השתדלנו להדגיש איזו הוראה יצאה מפי הגר"א, ואיזו מפי תלמידו הגר"ח, וכן עמדנו על ההבדלים בין הנוסחאות..." מתוך המבוא ע’ 21. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה -- מנהגים.
  ‫  חיים בן יצחק, מוולוז’ין -- מנהגים.
  ‫  חיים בן יצחק, מוולוז’ין -- אגרות.
  ‫  שלמה זלמן בן יצחק, מוילנה -- מנהגים.
‫ נושא: ‬   ‫  הלכה (מתחום ארח חיים)
  ‫  הלכה (מתחום יורה דעה)
  ‫  מנהגים.
  ‫  תשובה -- הלכה.
  ‫  רבנים -- אנקדוטות.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  גרודקה, משה, מחבר
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record