לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002448810
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T2=927 בלא.ער תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  בלאו, יהושע, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי : טקסטים משלהי האלף הראשון / יהושע בלאו, סימון הופקינס. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: Early Judaeo-Arabic in phonetic spelling : Texts from the end of the first millennium / Joshua Blau and Simon Hopkins.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ; יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים :  פקסימיל ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף, תוכן העניינים ותקציר באנגלית. ‬
  ‫ קטעי גניזה בערבית-היהודית ותרגומם לעברית זה מול זה.. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 5-20. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א. מבוא כללי וטקסטים מקראיים: גלוסרים, תרגומים, פירושים ודיונים. תשע"ז 2017. ו, 586, VIII עמודים. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "במאות הראשונות של התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים התקיימו זו לצד זו שתי שיטות כתיב של הערבית-היהודית. לצד הכתיב הידוע של רס"ג, רמב"ם, ריה"ל ואחרים, המבוסס על חיקוי הכתיב של הערבית הקלסית, הייתה גם שיטה אחרת, פונטית בעיקרה, שבה הערבית נכתבה לפי השמיעה, בלי השפעות הכתיב של הערבית הקלסית. בשיטה פונטית זו חוברו כמה מהטקסטים הקדומים ביותר בערבית-היהודית. הספר שלפנינו מוקדש לטקסטים בכתבי פונטי ולעולם התרבותי של ראשית הערבית-היהודית במחצית השניה של האלף הראשון. הטקסטים המתפרסמים כאן הם מן הקדומים הידועים לנו בערבית-היהודית. ‬
  ‫ בחלקו הראשון של הספר מבוא כללי לעולם הנעלם של הערבית-היהודית בכתביב הפונטי - צמיחתה, התפתחותה, תכונותיה, משתמשיה, דעיכתה במאה העשירית והיבטים אחרים. בחלקו השני מבחר טקסטים מגניזת קהיר, הכתובים בדרגות שונות של הכתיב הפונטי. בצד מהדורת המקור הערבי מופיע תרגומו לעברית (על פי רוב דף מול דף במפתח אחד), הן המהדורות הן התרגומים מלווים בהערות. בכרך שלפנינו מובאים טקסטים מקראיים: גלוסרים מקראיים, תרגומי מקרא, פירושים, דיונים ועוד. טקסטים לא-מקראיים בכתיב פונטי (הלכה, תעודות ומסמכים שונים) יופיעו בכרך השני. הספר נועד לא רק לחוקרי הערבית-היהודית, אלא גם לקהל החוקרים בתחומים השונים של מדעי היהדות." -- מהכריכה האחורית. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. יהודית ערבית -- נסחים.
  ‫  תנ"ך. יהודית ערבית -- בקרת ופרשנות
‫ נושא: ‬   ‫  יהודית ערבית -- דיאלקטים -- לקסיקוגרפיה.
  ‫  יהודית ערבית -- מורפולוגיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  הופקינס, סימון, מחבר
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון בן צבי (ירושלים)
  ‫  יד יצחק בן צבי
  ‫  האוניברסיטה העברית בירושלים
ISBN:    9789652351999
 
 
No Previous Record   No Next Record