לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002447891
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A661 ליב.לצ תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  ליבס, יהודה, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ לצבי ולגאון : משבתי צבי ועד הגאון מווילנה : קובץ מחקרים / יהודה ליבס. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: From Shabbetai Tsevi to the Gaon of Vilna : a collection of studies / Yehuda Liebes.
‫ מו"ל: ‬   ‫ תל אביב : אדרא, תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 403 עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ הסדרה לחקר תולדות השבתאות וגלגוליה : מקורות ומחקרים ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותוכן העניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל הערות ביבליוגרפיות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ השבתאות וגבולות הדת -- מעמד השבתאות בדת ישראל -- קווים לדמותו של ר’ נפתלי כ"ץ מפרנקפורט ויחסו לשבתאות -- פולמוס עמדין-אייבשיץ -- מסכת אצילות: חיבור קבלי פסידו-אפיגרפי מאת הגאון מווילנא בצעירותו? -- תודעתו העצמית של הגאון מווילנא ויחסו אל השבתאות -- תלמידי הגר"א, השבתאות והנקודה היהודית -- צדקת הצדיק: יחס הגאון מווילנא וחוגו כלפי השבתאות -- נבואתו של השבתאי ר’ העשיל צורף מווילנא בכתבי ר’ מנחם מנדל משקלוב תלמיד הגאון מווילנא ומייסד היישוב האשכנזי בירושלים -- ’זכות אבות’ - הרפיה עגנונית של הפאתוס המשיחי. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "חטיבת המאמרים המרכזית... עניינה בזיקה העמוקה שבין הגאון ר’ אליהו מווילנא וחוגו לבין העולם השבתאי... לפי מסקנתו של פרופ’ יהודה ליבס אומנם לא שבתאים היו הגאון ותלמידיו ויחסם אל שבתי צבי היה ביקורתי, אך בכל זאת מילאה השבתאות מקום חשוב, גם אם נסתר, בעולמם הרוחני." -- מן הכריכה האחורית. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה
  ‫  אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה -- השקפה על גאלה.
  ‫  שבתי צבי.
‫ נושא: ‬   ‫  שבתאות.
  ‫  משיחיות.
  ‫  גאלה.
ISBN:    9789659245253
 
 
No Previous Record   No Next Record