לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002447710
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A53 תשל"ה/תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  משה בן מימון, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ משנה תורה - תשע"ז (ירושלים-בני ברק) ‬
‫ כותר: ‬   ‫ משנה תורה : הוא היד החזקה / לרבינו משה ב"ר מיימון ; סודר ונדפס מחדש... עפ"י כת"י... ועפ"י הדפוסים הישנים, ועפ"י מה שהובא לשון רבינו בספרי ראשונים...; השגות הראב"ד בשלמותן...; הגהות מיימוניות ...; מגדל עוז...; מגיד משנה וכסף משנה...; לחם משנה...; ומשנה למלך ועוד... ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ הגהות מימוניות ‬
  ‫ משנה תורה - מהד’ שבתי פרנקל ‬
  ‫ פרוש קדמון ממצרים ‬
  ‫ ספר המפתח ‬
  ‫ ספר הלקוטים ‬
  ‫ רמב"ם פרנקל ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ למהדורה החדשה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים-בני ברק : הוצאת שבתי פרנקל, תשע"ז- ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים ;  31 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ עותק 2: 25 ס"מ. ‬
  ‫ "עם תיקוני הטעויות שהיו במהדורה הראשונה שנדפסה על ידינו לפני כארבעים שנה, והוספות רבות... תיקונים רבים בכל מפרשי הרמב"ם שעל הדף ובמדור שנויי נוסחאות... נוספו ציונים רבים במדור מקורות וציונים... הוספנו... הגהות מיימוניות דפוס קושטנטינא, אשר שונות בהרבה מהגמ"י הנדפסות על הדף... ספר המפתח... הורחב... עשר ידות מהנדפס במהדורה הקודמת... ליותר משלושת אלפים ספרי הראשונים והאחרונים..." (דברים אחדים, זמנים כרך א). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ ג1: ספר זמנים כרך א: שבת, עירובין, שביתת עשור, שביתת יום טוב. תשע"ז. [10], רעח, תשסח ע’. איורים. ‬
  ‫ ג2: ספר זמנים כרך ב: חמץ ומצה, שופר וסוכה ולולב, שקלים, קדוש החודש, תעניות, מגלה וחנוכה. תשע"ז. [14], [רעט]-תקכד, תקנט ע’. איורים. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  משה בן מימון. משנה תורה -- באורים -- מפתחות.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פרנקל, שבתי, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record