לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002446589
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A672 רוט.כי תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  רוט, אריאל, 1970, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ כיצד לקרוא את ספרות חב"ד / אריאל רוט. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: How to read Habad literature / Ariel Roth.
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2452888 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 עמודים לא ממוספרים, 292 עמודים, 8 עמודים לא ממוספרים :  תרשימים ;  25 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ מחשבות - סדרת מחקרים במחשבת ישראל ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותוכן העניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל הערות ביבליוגרפיות ומפתח. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ מבוא. שיטת המחקר -- הכתיבה ההיסטוריוגרפית החב״דית כמקור היסטורי -- הצעת מנגנון להערכת המקורות ההיסטוריוגרפיים החב"דיים -- פרק ראשון. קורפוס הספרות החב״דית : בעיית גבולות הקורפוס -- מאפייניו של קורפוס הספרות החב״דית -- תוצר המוצא מהקורפוס -- תוצר המוכנס אל הקורפוס -- פרק שני. רכיבי הקורפוס החב״די : דרוש -- מאמר -- ביאור -- המשך -- קונטרס -- שיחה -- איגרת -- מכתב כללי -- רשימה -- הנחה -- תבנית כרונולוגית -- פרק שלישי. הפצת הקורפוס החב״די : קהל היעד -- חוזר -- מדריך ומשפיע -- יחידות -- התוועדות -- ישיבת תומכי תמימים -- שליח -- פרק רביעי. מודל לקריאת טקסט של חב״ד : שיטות לקריאת טקסט של חב״ד -- רכיבי המודל -- הרמה הראשונה: קריאה מבוקרת -- הרמה השנייה: קריאה בסיסית -- הרמה השלישית: קריאה אנליטית -- הרמה הרביעית: קריאה סינטופיקאלית -- סיכום המודל -- ניתוח ׳מאמר׳ באמצעות המודל -- נספח -- רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים : כתבי חב״ד -- ספרות משנית -- ספרות עזר -- ספרות מחקר -- מפתח. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "ספרות חב"ד מונה אלפי כותרים. ספר זה מציע כלי עזר שיסייעו בידי הקורא המבקש לעיין בהם להפוך לקורא אקטיבי של ספרות חב"ד העיונית. ההנחה העומדת ביסודו של הספר היא, שמאז ראשיתה של חסידות חב"ד ישנם קודים העוסקים בדרכי לימוד ספרותה והמועברים בה מדור לדור. מחבר הספר מציע מודל המבוסס על קודים אלה, שיש בו כדי לסייע בידי הקורא ללמוד בעיון ספרות זו. המודל המוצע כולל זיהוי של רכיבי הספרות החב"דית, של המושגים שעומדים בבסיסה ודרכי הפצתה לקהל החסידים." -- מן הכריכה האחורית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  חב"ד (חסידות) -- פילוסופיה.
  ‫  חב"ד (חסידות) -- ספרות עיונית -- היסטוריה ובקרת.
  ‫  חב"ד (חסידות) -- היסטוריוגרפיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
ISBN:    9789652264770
 
 
No Previous Record   No Next Record