לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002445943
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A814 ברנ.יש תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  ברנד, יצחק, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ "יש מאין" : עסקאות בנכסים מופשטים במשפט תלמודי / יצחק ברנד. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on title page verso: "Out of Nothing" : Transactions in Icorporeal Estate in Talmudic Law / Iszhak Brand.
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 9 עמודים לא ממוספרים, 471 עמודים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מבוסס על עבודת הדוקטורט של המחבר. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל ביבליוגרפיה. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "לפי הדעה הרווחת, הן במחקר והן בספרות הפוסקים, ההלכה אינה מכירה בעסקאות בנכסים מופשטים. מנגד, חיי הכלכלה ועולם העסקים המודרני מבוססים באופן שכיח על עסקאות כאלה. כך נוצר פער בין ההלכה לבין המציאות. הספר "יש מאין" הוא הצעה לפתרון בעיה זו. באמצעות כלי המחקר -- התלמודי והמשפטי -- נידונות בו סוגיות שונות במשפט התלמודי, ובהן: דבר שלא בא לעולם, טובת הנאה, קניין אותיות ועוד. במהלך הדיון מתברר שהלכת התנאים מכירה בעסקאות בנכסים מופשטים וההלכה התלמודית סירבה להכיר בהן. עם זאת, האמוראים הציעו דרכי גישור מגוונות שיאפשרו להקנות נכסים עתידיים, שטרי-חוב וכיוצא באלה. מצד אחד בחרו חכמי התלמוד בהפשטה של ההליך הקנייני כדי להתאימו לנכס הערטילאי; מן הצד האחר נערכה החפצה של הנכס המופשט כדי להתאימו לדרישת הממשות של דיני הקניין התלמודיים. בספר "יש מאין": עסקאות בנכסים מופשטים במשפט התלמודי, מוצע ליטול את הגשרים שנטו האמוראים אל עבר ההלכה התנאית ולהשתמש בהם ככלים למתן תוקף הלכתי לחיי השוק העכשוויים." -- אתר מאגנס. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  עסקים בתלמוד.
  ‫  משפט בתלמוד.
ISBN:    9789654939041 (paper)
 
 
No Previous Record   No Next Record