לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002440527
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ B479 חוק.עב תשע"ו ‬
‫ כותר תקני: ‬   ‫ חוקרים עברית מדברת ‬
‫ כותר: ‬   ‫ חוקרים עברית מדוברת / עורכת עינת גונן. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: Studies in spoken Hebrew / editor Einat Gonen
‫ מו"ל: ‬   ‫ תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ו 2016. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 586 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים :  תרשימים ;  22 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ תעודה, קבץ מחקרים של ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב ;  27 ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף, תוכן עניינים ותקציר באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל ביבליוגרפיות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ שער א. פרקי מבוא: מבוא לבלשנות המאגר: על חקר הקורפוסים בעולם ובישראל / עינת גונן -- מסד הנתונים למיזם "חוקרים עברית מדוברת" / שלמה יזרעאל -- שער ב. מבואות למחקרים: כמה מילים על "מילה" / שלמה יזרעאל -- ייצוג בכתב של עברית מדוברת / שלמה יזרעאל -- מבוא לפרוזודיה בדיבור / ורד זילבר-ורוד והילה גרין -- תחביר העברית המדוברת / אסתר בורוכובסקי בר-אבא -- כתיבת מילון לעברית המדוברת / אורה (רודריג) שורצולד -- הערות לאוצר המילים של הקורפוס: הצגת שכיחויות ובחינת מתודולוגיה לקסיקוגרפית לטיפול בטקסט דבור / דורון רובינשטיין -- ‬
  ‫ שער ג. פרקי מחקר: יחידות הבסיס של הלשון המדוברת: פרוזודיה, שיח ותחביר / שלמה יזרעאל -- אפשרויות של זיהוי עמדות עיצוריות שאינן ממומשות על פני השטח בעברית הדבורה / שמואל בולוצקי -- הפחתה אקוסטית בתנועות בעברית בדיבור ספונטני / אסנת צנקר ונעם אמיר -- "לא אוהב ת’...סגנון הזה - מנשק פרוזודיה-תחביר בסביבת היסוס / ורד זילבר-ורוד -- מבחר תופעות מורפולוגיות בקורפוס העברית המדוברת / אורה (רודריג) שורצולד -- שורשים ממופתחים: על ייצוג השורשים במורפופונולוגיה של מערכת הפועל בעברית ישראלית / עזר ראסין -- גוני המשמעויות של נטיית התחיליות והסופיות של הפועל בעברית במדוברת / אילאיל מליבר-יציב -- "על ערפל גופינו": צייני הגוף בעברית המדוברת: היערכות ביחידות פרוזודיות פועליות - ממצאים ראשוניים / סמדר כהן -- סמיכויות חבורות מיודעות בה"א הידיעה בקורפוס מעמ"ד / נמרוד שתיל -- מהלכים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת / עינת גונן ודורון רובינשטיין -- ‬
  ‫ הערות לסדר המילים בעברית המדוברת / אסתר בורוכובסקי בר-אבא -- משפטים חד-איבריים בעברית המדוברת / שלמה יזרעאל -- יחסי חידוש ונתון בפרוזודיה ובשיח בעברית המדוברת / אילאיל מליבר-יציב ואלדעה ויצמן -- "חוט השיחה" - קווים לתיאור המארג הסמנטי-פרגמטי של שיחות / תמר סוברן -- רמת ההבנה בין בני שיח ודרכי ייצוג הסובייקט במשפטי העברית המדוברת / סול אזואלוס-אטיאס -- ממשק שיח ופרוזודיה: ’עכשיו’ כמקרה מבחן / זהר לבנת, נעם אמיר ועינת גונן -- ביטויי עמדה נבחרים מקורפוס מעמ"ד - תפוצה, תפקידים ואתגרים בניתוח / יעל זיו -- קווים ללשונה של דוברת דו-לשונית מוצא מזרחי - בין אידיולקט לסוציולקט / יהודית הנשקה. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  עברית מדברת.
  ‫  עברית מודרנית.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  גונן, עינת, עורך
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת תל אביב
ISBN:    9789657456101
 
 
No Previous Record   No Next Record