לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002440083
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A564 אוצ.פו תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שלחן ערוך - אוצר הפוסקים ‬
‫ כותר: ‬   ‫ אוצר הפוסקים : כנוס תמצית ספרי הפוסקים והשו"ת להלכה ולמעשה על פי סדר השלחן ערוך: חלק אבן העזר הלכות גיטין סימן קכט... / לוקט, סודר ונערך, על ידי רבני אוצר הפוסקים ; ראש מערכת אוצר הפוסקים: רבי צבי משה לאנגער, עורכים... הרב משה רובנישטיין [ו-13 אחרים]. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון אוצר הפוסקים, תשע"ז. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ עם הפנים. ‬
  ‫ בסדרת אוצר הפוסקים על שלחן ערוך אבן העזר הופיעו כרכים א-כב, עד סימן פב (וכרך [כו] סימן פט) [רשומות 99059, 2390364]. "פנו גדולי הדיינים בדורינו... לערוך את ספרי אוצר הפוסקים על סימן קכט - הלכות שמות גיטין... ידוע הקושי הגדול... בהלכות גיטין... והכבד ביותר בהם שמות גיטין המסובכים... בראש הועמד... רבי צבי משה לאנגער..." (הקדמת הרב מנחם הגר). "קושי מיוחד התהווה בזמנינו כשרבים מעם ישראל התקבצו... ממקומות שונים בעולם... ולפלא... שתחום חשוב זה... היה זה שנים בבחינת תורה מונחת בקרן זוית... לגודל המלאכה המורכבת פנינו לאחד מחשובי הדיינים הבקיאים בהלכות חמורות אלו... וביקשנוהו לשמש כנשיא ’אוצר הפוסקים’ לכוון דרכנו... ה"ה... רבי מנחם הגר שליט"א אדמו"ר מסאווראן וחבר בית הדין הרבני..." (בשער). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: סעיפים א-ו. [14], שעה ע’. ע’ שסד-שעה: ביבליוגרפיה : ... פירוט קצר על הספרים המובאים בכרך זה ומחבריהם. ‬
  ‫ [ב]: סעיפים ז-יג. [14], שנ ע’. ע’ שלו-שנ: ביבליוגרפיה : ... פירוט קצר על הספרים המובאים בכרך זה ומחבריהם. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות גטין -- באורים.
‫ נושא: ‬   ‫  גטין -- שמות -- הלכה.
  ‫  פרשני השלחן ערוך -- ביוגרפיה -- לקסיקונים
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  לנגר, צבי משה, עורך
  ‫  הגר, מנחם, עורך
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוצר הפוסקים (ירושלים)
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record