לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002438891
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A571 צהל.שא תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  צהלון, יום טוב, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שאלות ותשובות מהריט"ץ ‬
‫ כותר: ‬   ‫ שאלות ותשובות / ... כמוהר"ר יום טוב צהלון... ; מוגה ומתוקן ע"פ דפו"ר, פיסוק וקיטוע... הוספת אלפי מראי מקומות, ציונים והערות, פענוח ראשי תיבות, מפתחות... [העורך]: רבי אביגדור אפשטיין. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שאלות ותשובות מהריט"ץ הישנות ‬
  ‫ שאלות ותשובות מהריט"ץ החדשות ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורה חדשה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : זכרון אהרן ; מכון ירושלים, תשע"ו. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים :  איורים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ באותיות מרובעות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: שאלות ותשובות מהריט"ץ הישנות ; חידושי מהריט"ץ על פרק איזהו נשך ופרק השוכר את האומנין. [2], 3, [3], יח, תתעא ע’. ‬
  ‫ [ב]: שאלות ותשובות החדשות מכתבי יד. [4], 65, [1], ז, תרמד, [10] ע’. ע’ [3]‏-65: תולדות מהריט"ץ, מאת יעקב שמואל שפיגל. ע’ [תקמג]-תרמד: מפתחות [על ב החלקים]. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  צהלון, יום טוב.
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תלמוד בבלי. מסכת בבא מציעא. פרק ה (איזהו נשך) -- באורים.
  ‫  תלמוד בבלי. מסכת בבא מציעא. פרק ו (השוכר את האומנין) -- באורים.
‫ נושא: ‬   ‫  שאלות ותשובות -- 1040‏-1600.
  ‫  רבנים -- ישראל -- צפת -- ביוגרפיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אפשטין, אביגדור, עורך
  ‫  שפיגל, יעקב שמואל, מחבר תוכן טקסטואלי נוסף
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record