לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002436106
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A319.5 תשע"ז ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  חק לישראל. תשע"ז. בית שמש
‫ כותר תקני: ‬   ‫ חק לישראל המבאר עז והדר ‬
‫ כותר: ‬   ‫ חק לישראל המבואר עז והדר : ... בתוספת מרובה : עם ביאורים... המשולבים... ובתוספת מקורות וציונים, לבאר דבריהם... עם הוספות חשובות: פניני אור החיים [לקט. מר’ חיים בן עטר], עם ביאור [מאורי אור, מתוך אור החיים המבואר]; ספר מצוות ה’, [מר’ ברוך הילפרין], לפי סדר השנה ; שלחן ערוך הרב : [לקט הלכות נחוצות], עם פסקי משנ"ב. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ בית שמש : עוז והדר, תשע"ז- ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים :  פקסימילים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ "ביאור המקרא - ביאור משולב... בשפה ברורה... ; תרגומים - אחר כל פסוק... אונקלוס לתורה... ; יונתן בן עוזיאל לנביאים... תרגום כתובים ; פירוש רש"י... ע"פ כת"י ודפו"י ; ביאור רש"י - ביאור... משולב... ; משנה - ... נוקד... עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ; ביאור המשנה - ביאור משולב... בשפה צחה... ; תלמוד בבלי - ... ניקוד... ופיסוק... עם פירוש רש"י... ; ביאור הגמרא - מבית ’מתיבתא’... ; זוהר - ... נוקד... בתוספת מראי מקומות... סימני פיסוק... ; ביאור הזוהר - ללשון הקודש... בביאורים קלים... ; הלכה - ליקוט... ממשנה תורה לרמב"ם ומשולחן ערוך... [עם] ביאור בהיר... ; מוסר - ... מספרים שונים... [עם] ביאור משולב...". ‬
  ‫ ראש בית המדרש ועורך ראשי: הרב מנחם מנדל פומרנץ ; עורך אחראי: הרב יהודה מיללער. ‬
  ‫ מהדורת גאלדבערגער. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א 1]: בראשית: בראשית-תולדות. תשע"ז [2016]. [20], ט, מא, [55], תתד ע’. ‬
  ‫ [א 2]: בראשית: ויצא-ויחי. תשע"ז. [36], תשעב ע’. ‬
  ‫ [ב 1]: שמות: שמות-יתרו. תשע"ח. [39], תרצג ע’. ‬
  ‫ [ג 1]: ויקרא: ויקרא-מצורע. תשע"ח. [39], תרלח ע’. ‬
  ‫ [ג 2]: ויקרא: אחרי-בחקותי. תשע"ח. [39], תרלב ע’. ‬
  ‫ [ד 1]: במדבר: במדבר-קרח. תשע"ז. [39], תרצ ע’. ‬
  ‫ [ד 2]: במדבר: חוקת-מסעי. תשע"ז. [39], תרלו ע’. ‬
  ‫ [ה 2]: דברים: כי תצא-ברכה. [תשע"ז]. [39], תרפח ע’. ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פומרנץ, מנחם מנדל, עורך
  ‫  מילר, יהודה, עורך
  ‫  אבן עטר, חיים בן משה. אור החיים.
  ‫  הילפרין, ברוך בן צבי הירש. מצוות השם
  ‫  שניאור זלמן בן ברוך, מלדי. שלחן ערוך הרב
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record