לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002436103
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T24=922 ויז.תר תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  תנ"ך. תורה. ארמית. יונתן. תשע"ו. בני ברק
‫ כותר תקני: ‬   ‫ תרגום יונתן המבאר והמדיק ‬
‫ כותר: ‬   ‫ תרגום יונתן המבואר והמדוייק : נוסח תרגום יונתן בן עוזיאל, נוקד ונוקה מגרסאות משובשות... שינויי גרסאות של תרגום ירושלמי הודפסו בצורה מודגשת, עם תרגום מלא ללשון הקודש מקביל לכל שורה... ; בתוספת ילקוט מפרשים : מקורות והערות לדברי התרגום שנאספו מחז"ל, ראשונים ואחרונים / ... נערך... ע"י הרב שמעון וייזר. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה מפוארת ומושלמת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ בני ברק : מישור, תשע"ו. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ תרגום יונתן לתורה, "המיוחס ליב"ע" (החיד"א), הוא באמת תרגום ירושלמי. יוצא ע"פ כת"י לונדון שהוציא הר"ר דוד רידר, בתוספת ילקוט מפרשים. ‬
  ‫ פנים תרגום יונתן והתרגום לעברית - בניקוד. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ א: בראשית, שמות. כב, תקה ע’. ‬
  ‫ ב: ויקרא, במדבר, דברים. [4], תקז-תתרפב ע’. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. תורה. ארמית.. יונתן -- תרגומים לעברית.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ויזר, שמעון בן שמואל שמחה, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record