לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002435370
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T27 אוצ.מפרשי תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  תנ"ך. תורה. תשע"ו. ירושלים
‫ כותר תקני: ‬   ‫ חמשה חמשי תורה עם אוצר מפרשי התורה ‬
‫ כותר: ‬   ‫ חמשה חומשי תורה עם אוצר מפרשי התורה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ירושלים, תשע"ו- ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כרך א: עורכים ומבקרים ראשיים: הרב יעקב דוד הכהן, הרב גרשון חנוך רוזנברג, הרב מאיר הירשמן, הרב אריה בוקסבוים, הרב שלמה בוקסבוים. עורכים: הרב אביגדור אריאלי [ועוד 17]. מבקרים: הרב אורי הולצמן [ועוד 10]. השתתפו בעריכת הספר: הרב אריאל אביני [ועוד 6]. ‬
  ‫ כרך ב: עורכים ומבקרים ראשיים: הרב יעקב דוד הכהן, הרב גרשון חנוך רוזנברג, הרב מאיר הירשמן, הרב אריה בוקסבוים, הרב שלמה בוקסבוים. עורכים: הרב שמעון בא גד [ועוד 15]. מבקרים: הרב אורי הולצמן [ועוד 10]. השתתפו בעריכת הספר: הרב אריאל אביני [ועוד 9]. ‬
  ‫ על ההקדמה חתום: משה בוקסבוים, מנהל המכון. ‬
  ‫ "מכיל את אשר נתבאר בדברי חז"ל ובדברי רבותינו הראשונים והאחרונים בפשוטו של מקרא בלבד... בצורה מתומצתת... לצד ניסיון לשמר את לשונות המפרשים... מנוסח באופן ברור... על פי כללי כתיבה ברורים ואחידים... סודרו... בצורה הגיונית, על פי סדר הדורות... לא הובא מספר רב מדי של פירושים... אלא נבררו... הפירושים העיקריים... ההערות נועדו לציין את מקורות הביאורים... אף להוסיף ביאורים נוספים... הותרנו... את פירוש רש"י [ואונקלוס]..." (בפתח האוצר). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ כרך א: בראשית, א: בראשית, לך לך, וירא, חיי שרה. תשע"ו. יא, [1], 705 ע’. בסופו: נספחים, מפתח הספרים. ‬
  ‫ כרך ב: בראשית, ב: תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי. תשע"ז. [7], 680 ע’. בסופו: נספחים, מפתח הספרים. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. תורה -- באורים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  הכהן, יעקב דוד, עורך
  ‫  הירשמן, מאיר, עורך
  ‫  בוקסבוים, משה בן יוסף, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record