לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002435019
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A562.3 יוס.יל תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  יוסף, יצחק בן עובדיה, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ ילקוט יוסף - ארבעת המינים ושמחת תורה ‬
‫ כותר: ‬   ‫ ילקוט יוסף : מועדים: הלכות ארבעת המינים ושמחת תורה... : פסקי הלכות ע"פ סדר השלחן ערוך, עם מקורותיהם מהש"ס, הראשונים והאחרונים, הש"ע... עד אחרוני זמנינו : מסימן תרמה עד סימן תרמט / מאת יצחק יוסף, הראשון לציון... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : יצחק יוסף, תשע"ו. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ תתקצ עמודים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ ע’ ה-לה: מבוא לסוכות וארבעמ המינים. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "כולל: דיני לולב הדס ערבה ואתרוג, זמן נטילת לולב, הדס אסור להריח, שיכול להחזיר הלולב במים ביום טוב, עובד כוכבים שהביא לולב לישראל מחוץ לתחום, שצריך לחזור אחרי הידור מצוה בקניית האתרוג, קטן היודע לנענע, דיני לולב ביום טוב ראשון, סדר קריאת התורה בסוכות, סדר היקף הבימה, קידוש בליל יום טוב שני, סדר תפלת יום שני של סוכות, סדר תפלת חול המועד, סדר יום הושענא רבה, אתרוג אסור לאכול בשביעי, דיני סוכה ביום השביעי, סוכה ונויה אסורין גם כל שמיני, סדר ליל שמחת תורה ויומו". ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות לולב -- באורים.
‫ נושא: ‬   ‫  ארבעת המינים -- הלכה.
  ‫  סכות -- הלכה.
  ‫  שמיני עצרת ושמחת תורה -- הלכה.
  ‫  סכות -- דרושים, שיחות ואמרים.
  ‫  ארבעת המינים -- דרושים, שיחות ואמרים.
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record