לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002434141
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A842 שושנה תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  ספרא. תשע"ו. ירושלים
‫ כותר: ‬   ‫ ספרא דבי רב : הוא ספר תורת כהנים, נוסח כתב יד רומי אסימני 66, [נוסח בעל] מדרש חכמים - עפ"י כת"י הסמינר בניו-יורק... / מאת אברהם בן מוהר"ר זבולון שושנה, נועם שושנה. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ פרושי רבנו שמואל ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה מחודשת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון אופק, תשע"ו 2016-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים :  פקסימילים ;  31 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ מפעל תורת כהנים ומפרשיו ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף באנגלית. ‬
  ‫ על הכריכה: מפעל תורת כהנים ומפרשיו. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ כרך א: ברייתא דרבי ישמעאל, ויקרא דיבורא דנדבה ודיבורא דחובה, בצירוף חילופי נוסחאות והערות, גירסא ומסורת הספרא וציונים ; פירוש הראב"ד מתוקן ושלם עפ"י כתבי יד, בצירוף שינויי נוסחאות נבחרים, מראי מקומות והערות וביאורים, מבוא ומפתחת מפורטים. תשע"ו 2016. 46, תקא, [4] ע’. ‬
  ‫ כרך ב: פירושי רבינו שמואל עפ"י כת"י מינכן, המיוחס לר"ש משנץ, עפ"י כת"י אוקספורד, ו"חבר הכהנים", לרבי חיים חבריא, עפ"י כת"י הסמינר בניו-יורק : לתורת כהנים ויקרא דיבורא דנדבה ודיבורא דחובה, בצירוף מקורות וביאורים, מבוא ומפתחות... למפרשים ולהערות. תשע"ו 2016. 27, [1], תקפו, [4] ע’. ‬
  ‫ כרך ג: פרשת צו ומכילתא דמילואים : ... פירוש הראב"ד... ופירושי רבינו שמואל. תשע"ו 2016. 24, תמד, [4] ע’. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך -- הרמנוטיקה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שושנה, אברהם בן זבולון, עורך
  ‫  שושנה, נעם בן אברהם, עורך
  ‫  אברהם בן דוד, מפוסקירה (הראב"ד השלישי). פרוש לספרא
  ‫  שמשון בן אברהם, משנץ. פרוש לספרא
  ‫  חבריא, חיים. חבר כהנים
‫ עיול אחיד: ‬   ‫  בריתא די"ג מדות. תשע"ו. ירושלים
ISBN:    9781881255581 (vol. 1)
   9781881255598 (vol. 2)
   9781881255604 (vol. 3)
 
 
No Previous Record   No Next Record