לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002432201
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T27 היר.חמ תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  תנ"ך. תורה. תשע"ו. ירושלים
‫ כותר: ‬   ‫ חמשה חומשי תורה : ספר... עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י / ועם פירוש... הרב שמשון בן הר"ר רפאל הירש ; תורגם מגרמנית, בידי הרב מרדכי בן מו"ה שמשון ברויאר ; ערך: מרדכי בן מו"ה יצחק ברויאר. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורה חדשה ומתוקנת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מוסד יצחק ברויאר, תשע"ו 2016. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 5 כרכים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: בראשית. 15, תקסט ע’. ‬
  ‫ [ב]: שמות. [4], תרב ע’. "עד סוף פרשת בא תורגם מגרמנית בידי זאב בו מו"ה שמשון ברויאר" (מעבר השער). ‬
  ‫ [ג]: ויקרא. [4], תרמו ע’. "בעריכת הספר השתתף הרב שלמה ברויאר" (מעבר השער). ‬
  ‫ [ד]: במדבר. [4], תסה ע’. "בעריכת הספר השתתפו הרב שלמה ברויאר... יעקב בן מו"ה רפאל ברויאר" (מעבר השער). ‬
  ‫ [ה]: דברים. [4], תקע ע’. "בעריכת הספר השתתף הרב שלמה ברויאר" (מעבר השער). ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "פעמים השארנו את התרגום המקורי והוספנו ביאור לשוני ופעמים השמטנו את נוסח התרגום המקורי... תרגום אונקלוס עבר הגהה... בהדרכתו של הרב רפאל בנימין פוזן..." (דברים למהדורה החדשה). ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  הירש, שמשון רפאל, 1808-1888, מחבר
  ‫  ברויאר, מרדכי בן יצחק, 1918-2007, עורך
  ‫  ברויאר, יעקב בן רפאל, עורך
  ‫  ברויאר, שלמה בן מרדכי, עורך
  ‫  פוזן, רפאל בנימין, עורך
  ‫  ברויאר, מרדכי, 1921-2007, מתרגם
  ‫  ברויאר, זאב זכריה, 1922-2013, מתרגם
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record