לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002431439
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A572 נתנ.שו תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  נתנזון, יוסף שאול, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שואל ומשיב ‬
‫ כותר: ‬   ‫ שאלות ותשובות שואל ומשיב / מאת... רבי יוסף שאול נאטאנזאהן... ; יוצא לאור בעריכה חדשה ובהגהה מדוקדקת בתוספות ציונים ומקורות, הערות והארות, השלמות ומפתחות, חברי המערכת: הרב יאיר אבידן [ועוד 7 אחרים] ; ראש המערכת: הרב אריה בוקסבוים. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה מתוקנת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מפעל תורת חכמי פולין, מכון ירושלים, תשע"ו-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים ;  31 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בשער: מהדורת שטרן. ‬
  ‫ כרך [ג] בהוצאת מכון חכמת שלמה ע"ש רבנו שלמה קלוגר. חברי המערכת: הרב פנחס פלנר [ועוד 7]. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: מהדורא קמא חלק א. תשע"ו. 29, תרעט ע’. ‬
  ‫ [ב]: מהדורא קמא חלק ב. תשע"ז. [3], 13, תקכג ע’. ‬
  ‫ [ג]: מהדורא תנינא חלק א. תשע"ז. [6], 11, תעד ע’ ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "נוספו כותרות משנה בראש התשובות ובמהלך התשובות, בפרט בתשובות ארוכות... יצירה בפני עצמה הינה מערכת ההערות והארות שנוספו... ובהם מובאים ציונים רבים למקבילות של דברי המחבר... במקומות אחרים... כמו"כ בשאלות אשר נידונו אף בספרי שו"ת נוספים מפוסקי דורו הבאנו את תמצית הדברים... בנוסף לכך, מאז הדפסת החיבור ועד הלום, רבים מגדולי הדורות נשאו ונתנו בדבריו... ודבריהם מובאים בקצרה במדור ההערות" - מפתח השער. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  שאלות ותשובות -- 1800‏-1948.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אבידן, יאיר
  ‫  בוקסבוים, אריה, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record