לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002430241
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ B272.03 אלי.מת תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  אליהו בן אשר בחור, אשכנזי, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ מתרגמן ‬
‫ כותר: ‬   ‫ מתורגמן : השלם : ביאור מלות הארמיות שבתרגומים / חיברו המדקדק... רבי אליהו בחור ; עם תוספת שרשים וקובץ מפרשים, כולל הגהות היעב"ץ מכת"י... מהדורה מחודשת, מוגהת היטב מהדפו"ר... ובתוספות ניקוד ואלפי מראי מקומות ופתיחת ראשי תיבות, [העורך]: הרה"ג ר’ אברהם ט. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורה מחודשת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ו [2016]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 4 עמודים לא ממוספרים, 14 עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, 45-15, תפ עמודים, 9 עמודים לא ממוספרים :  פקסימילים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הפנים - בניקוד. ‬
  ‫ העורך - מדבר ההוצאה. ‬
  ‫ באותיות מרובעות. ‬
  ‫ מהקדמת המחבר: וקראתי שמו מתורגמן, כי הוא מתרגם לשון המקרא בלשון ארמי ולשון ארמי בלשון המקרא.... ‬
  ‫ ע’ [1], 34-15: תולדות אליהו התשבי, הוא... ר’ אליהו בחור... עם הערות... מאת שלמה באבער, עם שער מיוחד. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  אליהו בן אשר בחור, אשכנזי
‫ נושא: ‬   ‫  ארמית -- מלונים -- עברית.
  ‫  עברית -- מלונים -- ארמית.
  ‫  רבנים -- איטליה -- ביוגרפיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ט., אברהם, עורך
  ‫  אמדן, יעקב בן צבי, מחבר תוכן טקסטואלי נוסף
  ‫  בובר, שלמה, מחבר תוכן טקסטואלי נוסף
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record