לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002429908
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A562 הכה.מש תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שלחן ערוך - משנה ברורה ‬
‫ כותר: ‬   ‫ משנה ברורה / ממרנא... רבי ישראל מאיר הכהן... ; מהדורת אור המזרח : כינוס שיטות גדולי הפוסקים גאוני ספרד אשר הוסיפו על דברי המשנ"ב, או הכריעו בשונה מדעתו, עם פסקיהם בנידונים המצויים בזמננו ; לרוץ אורח : מפתח מפורט לדברי השלחן ערוך, באר היטב ושערי תשובה, משנה ברורה, ביאור הלכה ושער הציון. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ משנה ברורה. תשע"ו. ירושלים ‬
  ‫ אור המזרח ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורת אור המזרח. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ירושלים, תשע"ו- ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ "מפעל זה נארג בשותפות... בין לומדי בית המדרש שע"י כולל ’ארם צובא’ במקסיקו, בראשות הגאון רבי דוד שוויקה שליט"א, ובין חברי מערכת ’מכון ירושלים’ (פתח דבר). ‬
  ‫ עורך ראשי: הרב ינון רבי ; עריכה וביקורת: הרב אריה בוקסבוים [ועוד 3 נוספים]; חברי המערכת: הרב יוסף גוליאן [ועוד 7 נוספים]; ראש המערכת: הרב דוד אברהם. ‬
  ‫ השו"ע , נושאי הכלים כולם והמשנה ברורה - בניקוד. ‬
  ‫ כשהביאור "אור המזרח" מתארך ליותר מעמוד אחד, מודפס שוב עמוד המקור. ‬
  ‫ "עמודי המשנה ברורה באדיבות מכון ’עוז והדר’". ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א כרך א: סימנים א - מה. תשע"ו. [25] ע’, עד ד’, [2], כח, [5] ע’. ‬
  ‫ חלק א כרך ב: סימנים מו - קכז. תשע"ז. [16] ע’, עד-קנא ד’, [2], לה, [7] ע’. ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב. משנה ברורה
  ‫  רבי, ינון, עורך
  ‫  גולין, יוסף, עורך
  ‫  אברהם, דוד בן אברהם, עורך
  ‫  אברהם, אברהם. לרוץ ארח
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record