לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002429274
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   E113.23 YOG-NEU m
‫ מחבר: ‬    Yogev-Neuman, Silvie, author
‫ כותר: ‬   Maresha as a test case for the study of urban water installations in the Hellenistic Land of Israel / Silvie Yogev-Neuman.
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מרשה כמקרה מבחן לחקר מתקני מים עירוניים בארץ-ישראל ההלניסטית ‬
‫ פורמט נוסף ‬   Also available as electronic book, system number 2429454.
‫ מו"ל: ‬   2015
‫ תאורת: ‬   292, 2 pages :  illustrations ;  30 cm.
‫ הערה: ‬   This work is protected by copyright law..
  To be consulted in library. No part of this publication may be reproduced in any form until 30.6.2018..
  Added title page and abstract in Hebrew..
‫ דיסרטציה ‬   Ph.D. Bar-Ilan University 2015
‫ הערה ביב': ‬   Includes bibliography..
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
‫ נושא: ‬    Bar Ilan University -- Dissertations -- Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology
‫ נושא: ‬    Municipal water supply -- Palestine.
   Hellenism -- Historiography.
‫ נושא: ‬    Mareshah (Extinct city)
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יוגב-נוימן, סילבי, 1972-, מחבר
   Kloner, Amos, degree supervisor
   Zissu, Boaz, degree supervisor
‫ מחבר נוסף: ‬    Bar Ilan University
‫ מנחה: ‬   ‫ קלונר, עמוס ‬
  ‫ זיסו, בעז ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record