לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002428563
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   A19 SOL(HYA) r
‫ מחבר: ‬    Hyatt, David Ra’anan, author
‫ כותר: ‬   The redemption of nature in the philosophical writings of Rabbi Joseph Dov Ber Soloveitchik / David Ra’anan Hyatt.
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ גאלת הטבע בכתבים הפילוסופים של הרב יוסף דב הלוי סולוביצ’יק ‬
  ‫ גאולת הטבע בכתבים הפילוסופים של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ’יק ‬
‫ מו"ל: ‬   2015
‫ תאורת: ‬   325, 7 pages ;  30 cm.
‫ הערה: ‬   This work is protected by copyright..
  To be consulted in library. No part of this publication may be reproduced in any form..
  Also available as electronic book, system number 2428912..
  Summary and added title page in Hebrew..
‫ דיסרטציה ‬   Ph.D. Bar Ilan University 2015
‫ הערה ביב': ‬   Includes bibliography..
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה למחשבת ישראל.
‫ נושא: ‬    Soloveitchik, Joseph Dov, 1903-1993 -- Teachings.
‫ נושא: ‬    Bar Ilan University -- Dissertations -- Department of Jewish Tought
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  חיט, דוד רענן, 1963-, מחבר
   Ben Pazi, Hanoch, degree supervisor
   Schwartz, Dov, degree supervisor
‫ מחבר נוסף: ‬    Bar Ilan University
‫ מנחה: ‬   ‫ בן-פזי, חנוך ‬
  ‫ שורץ, דב בן צבי יונה ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record