לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002428242
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ (64)‏D5 הלל.מצ תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  הלל, יוסף בן יעקב משה, מלקט, עורך
‫ כותר תקני: ‬   ‫ מצבות מרכש ‬
‫ כותר: ‬   ‫ מצבות מראכש : נוסחי מצבות החכמים בבית העלמין היהודי במראכש בצירוף תולדות חייהם ופועלם, ותיאור כתביהם : מלווה בתצלומי המצבות, האישים, כתיבתם וחתימתם / נלקט, נערך ונסדר ע"י המחלקה לחקר ותיעוד בתי העלמין בארץ ובתפוצות בראשות הרב יוסף הלל ; עורך ראשי: יהודה אסולין ; תולדות החכמים: הרב יוסף פרץ, מפנמה. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מצבות מרקש ‬
  ‫ שער נוסף: ספר עדה המצבה : תיעוד מצבות החכמים ותולדותם : מרוקו - מראכש. ‬
  Le tombeau, un témoignage : le pierre tombale des sages, un témoignage sur leur vie : Marrakech/Maroc.
‫ כותר נוסף: ‬   Added title page in French : Pierres tombales de Marrakech : rites des pierres tombales des sages au cimetière juif de Marrakech avec description de leurs vies, leurs impacts et leurs écrits (accompagnés de photos des pierres tombales, des personnalités, de leur manuscrit) / rassemblé et ordonné par le département sur la recherche et l’héritage des cimetières en Erets et dans la gola sous la direction du Rav Yossef Hillel chlita ; [rédacteur en chef, Yéhuda Assouline.]
  Added half title: Le tombeau, un témoignage : le pierre tombale des sages, un témoignage sur leur vie : Marrakech/Maroc.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : קהלות ישראל, המרכז העולמי למורשת העם היהודי, תשע"ו 2016. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ מז, 763 עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים, 41 עמודים :  איורים צבעוניים ;  27X21 ס"מ +  1 מפה צבעונית מקופלת. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כולל מפתחות. ‬
  ‫ שער נוסף ומדור בצרפתית. ‬
  ‫ עברית וצרפתית.. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  מצבות יהודיות -- מרוקו -- מרכש.
  ‫  חכמי המזרח -- מרוקו -- מרכש -- ביוגרפיה.
  ‫  רבנים -- מרוקו -- מרכש -- ביוגרפיה.
  ‫  בתי קברות יהודיים -- מרוקו -- מרכש.
  ‫  יהודים -- מרוקו -- מרכש -- היסטוריה.
‫ נושא: ‬    Sepulchral monuments -- Morocco -- Marrakech.
   Rabbis -- Morocco -- Biography.
   Jewish cemeteries -- Morocco -- Marrakech.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אסולין, יהודה, עורך
  ‫  פרץ, יוסף בן מיכאל, מחבר תוכן טקסטואלי נוסף
   Hillel, Yossef ben Ya’akov, compiler, editor
   Assouline, Yehuda, editor
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  קהלות ישראל - המרכז למורשת העם היהודי (ירושלים). המחלקה לחקר ותעוד בתי עלמין
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record